پرینت

رأی وحدت رویه 662 در مورد غیر مالی بودن دعوی اعسار

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد . بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستنداٌ به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود . این رأی در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط