پرینت

رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی...

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

 احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:

۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می‌شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد...»

۲ـ حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علی‌جهان‌تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم‌لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده‌اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵ـ ۲۰/۵/۱۳۸۹ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری  تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری

 

 ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

 

 

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

فرشاد1360
0 #9 دکتریفرشاد1360 1392-09-01 01:05
با سلام
شهریه دکتری پولی با دکتری قبولی از طف سازمان سنجش(شبانه) چقدر تفاوت دارد و همچنین با دانشگاه آزاد در رشته حقوق؟
در ضمن برای جزو هیئت علمی شدن آیا دکتری پولی مشکلی ایجاد نکند یعنی ارزش لازم را دارد؟
دانشجویان مجازی آموزش محور میتوانند در دکتری حقوق شرکت کنند؟
-------------------------
سلام. از شهریه ها اطلاعات دقیقی ندارم. در دفترچه آزمون دکتری سازمان سنجش و دانشگاه آزاد درج شده است. حدود 5 میلیون تومان باید باشد.
مریم ابراهیمی
0 #8 RE: رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی...مریم ابراهیمی 1392-04-07 06:56
با سلام آیارسیدگی به جراوم اطفال زیر هجده سال نیاز به کیفر خواست دارد. منظورم از پانزده تا هجده سال است با تشکر
----------------------
سلام. خیر. استثنای مدنظر شما شامل افراد بالغ کمتر از 18 سال نمی شود. البته طبق نظر آقای دکتر خالقی. شاید سایرین دیدگاه دیگری داشته باشند.
نظريه شماره 2940/7 ـ 21/4/1382 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه: با توجه به تبصره1 ذيل ماده 49 قانون مجازات اسلامي، كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب و در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت مبرّي است و مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وي اجرا نمي‌شود. بنابراين با توجه به تعريف طفل در قانون فوق‌الذكر و با توجه به صراحت تبصره3 (2) ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 كه راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زير 18 سال، و در اين ماده صـراحتاً اعـلام شـده اسـت كه پرونده مربوط به جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوطه مطرح مي‌شود و تصريحي به جرائمي كه اشخاص بالغ زير 18 سال مرتكب مي‌شوند نشده است. بنابراين جز در مورد جرائم اطفال كه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق‌الاشعار پرونده آنها مستقيماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسيدگي واقع مي‌شود، در مورد جرائم ارتكابي توسط بالغين زير 18 سال، بايد پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور كيفرخواست در صورتي كه با توجه به مجازات جرائم ارتكابي از ناحيه آنان، موضوع مشمول تبصره يك الحاقي به ماده 20 (3) قانون يادشده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسيدگي به دادگاه كيفري استان و در غيراين صورت، پرونده امر جهت رسيدگي به دادگاه اطفال ارسال مي‌گردد.
سوال خوبی پرسیدید. در این زمینه، به توضیحات ص 500 ساده ساز ایین دادرسی کیفری - حمیدرضا کلانتری هم دقت کنید.
زهره ابوالحسنی
+1 #7 نحوه طرح شکایت از قضات دادگاه تجدیدنظرزهره ابوالحسنی 1392-03-14 12:11
اینجانب و مادرم از پدرم در سال 1376 شکایتی مبنی بر فروش ملکمان که بدون اذن و اجازه مان فروخته بود در دادگاه شهرستان الیگودرز نمودیم و پدرم به فروش مال غیر و کلاهبرداری محکوم گردید و جزای یک سال حبس و چهار میلیون تومان جزای نقدی و رد اثل مال محک.م گردید با توجه به اینکه احکام صادره قطعی گردید پدرم به زندان رفت و جزای نقدی پرداخت شد لذا رد اصل مال هیچ وقت اجرا نگردید تا کنون بارها و بارها شکایاتی نمویدم و هر بار به نحوی مارا پرت نموده بعد از گذشت 16 سال از این وضعیت و بالاتکلیفی ما در رسیدن به حقوقمان از پرونده مدرکی دال بر اینکه رضایت بر فروش داشته ایم و هیچ شکایتی از پدرم نداشته ایم پیدا نموده اند و بر اساس آن برگه دستنویس که تاریخ آن بعد از محکومیت پدرم می باشد شخص خریدار که ملک را تحت تصرفشان دارد با استناد به آن برگه از طریق شعبه دوم حقوقی دادگاه شهرستان الیگودرز طرح دعوی جدیدی نموده و متاسفانه من ومادرم را نسبت به ادعایمان محکوم و با وجود اعتراض ما این اعتراض هم ئر دادگاه الیگودرز و هم دادگاه تجدید نظر رد گردید سوال من این است که آیا این تخلف دادگاه نیست که بدون در نظر گرفتن احکام کیفری از دادگاه تجدید نظر در شعبه های پایین تر حکم کیفری را نقض نمایند / و اینکه بر فرض مثال هم که من و مادرم رضایت بر فروش داشته ایم این رضایت بعد از تاریخ اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر اراءه گردیده برای نجات پدرم از زندان ایا قابلیت استمع در دادگاه را داشته است البته لازم به ذکر است که هیچ گاه چنین رضایتی را به دادگاه ارائه نداده ایم در حال حاضر بعد از چندین سال فقط پدرم محکوم به زندان و پرداخت جریمه به دولت گردید اما هیچ رد ملکی صورت نگرفته مگر می شود که فروش مال غیر تبدیل به تنفیذ قرارداد گردد بدون توجه به تقدم و تاخر احکام صادر شده قطعی راهنمایی بفرمایید چگونه به حقوق تباح شده مان برسیم و چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم ؟ با سپاس و تشکر فراوان
-----------------------
حضورا از یکی از وکلای مجرب راهنمایی بگیرید.
mahnaz
0 #6 رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی...mahnaz 1391-11-05 15:22
سلام
سوالات آزمون پارسال رو از کجا با پاسخنامه مطمئن گیر بیارم/؟ اگه ممکنه لینکشو بذارید...ممنون میشم
---------------------------------------
lawtest.ir/arshad/all.html
hamid
0 #5 جزاhamid 1391-11-05 04:32
سلام خسته نباشید بنده مطالعاتم تکمیل شده البته برای ارشد ولی وقتی در آزمون آزمایشی قرار میگیرم باز غلطهای فاجعه باری دارم چه کنم/
فقط بحث نکاح با حدود و قصاص رو نرسیدم تموم کنم به نظرتون تا کتکور تموم میشه؟
--------------
سلام.
باید مطالعه تان باکیفیت باشد. ضمنا ملاک آزمون اصلی است نه آزمایشی.
حتما حداقل از لمعه این مباحث را مطالعه کنید.
مریم
0 #4 ازمونمریم 1391-07-18 12:13
سلام خواستم بپرسم ثبت نامی که ابان ماه انجام میشه واسه ارشد واسه دانشگاه ازاد هست بعد اینکه من 3 بار واسه وکالت ازمون دادم 1 بار واسه ارشد قبول نشدم لطفن بگین کدوم شاخه از حقوق امکان قبولی بیشتر هست و کدوم شهر ممنونم
-------------------
سلام. شما یا مطالعه نداشتید یا اینکه درست مطالعه نکردید. اگر به گرایشی که تاکنون مطالعه بیشتری در آن داشته اید علاقه مندید، آن گرایش را ادامه دهید. ظرفیت حقوق خصوصی بیشتر از سایر گرایش هاست.
اسماعیل
-1 #3 رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی...اسماعیل 1391-06-27 15:07
سلام
با عرض سلام و خسته نباشید
لطفا بفرمایید شرکت در ازمون های ازمایشی برای موفقیت در ازمون کارشناسی ارشد تا چه حد می تواند موثر باشد؟
به نظر شما در صورت ضرورت به شرکت در این ازمون ها ، کدام موسسه بهتر است؟
-------------------------
سلام. رتبه 1 آزمون نمیداد.اما سوالات را پیدا می کرد و تست می زد. اما به نظر بنده بهتره شرکت کنید تا در برنامه باشید. اکسین-مدرسان و . . . .البته حتما بعداز آزمون، بررسی کنید که چرا سوالات را غلط زدید،چرا نزدید و . . .
حسین علی پور
0 #2 سؤالحسین علی پور 1391-06-27 12:42
سلام میخواستم ببینم شما چه گرایشی ازحقوق و در چه دانشگاهی مشغول هستید؟
--------------
سلام. این موضوع اهمیتی ندارد. بنده اطلاعات اندکی در حقوق جزا دارم.
محمد هادی زاده
0 #1 تشکر و درخواست مشاورهمحمد هادی زاده 1391-06-27 12:35
سلام آقای صفایی باتشکر ازشما لطفا تلفن خود را درسایت جهت مشاوره اعلام فرمایید .متشکرم
-----------------------------------
سلام.متأسفانه مقدور نیست. جهت مشاوره تلفنی می توانید از خدمات رایگان مؤوسسات آموزشی استفاده کنید.

مطالب مرتبط