پرینت

انتشار کتاب «عوام گرایی کیفری و درس هایی از پنج کشور»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 کتاب «عوام گرایی کیفری و درس هایی از پنج کشور»[1]، نوشته «جولیان. وی. رابرتز»[2]، «لورتا.جی.استالاتز»[3]، «دیوید ایندرمار»[4]، «مایک هاف»[5] و ترجمه «زینب باقری نژاد»، « سودابه رضوانی»، « مهدی کاظمی جویباری» و «هانیه هژبرالساداتی» است. این کتاب زیر نظر «جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند­آبادی» استاد دانشگاه شهید بهشتی ترجمه شده است.

سیاست جنایی «عملگرا» یا «عوام گرا» در برابر سیاست جنایی سنجیده و عقلانی به کار می رود. سیاست جنایی عوام گرا به جای پیروی از نتایج تحقیقات و مطالعات، بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی دستگاه های متولی امنیت قرار دارد. این سیاست جنایی به صورت مقطعی به فشارهای ناشی از یک واقعه مجرمانه خاص یا ناشی از نهادهای سیاسی  - حزبی خاص حاکم پاسخ می دهد.

در سیاست جنایی عوام گرا یا عمل گرا، به نوعی ملاحظات سیاسی مهم است. زیرا جرم، مجرم و مبارزه با آن تا حد زیادی «سیاست زده» است. سیاست جنایی تا اندازه ای مقطی و احساسی است و معمولا به دنبال و تحت تأثیر یک واقعه مجرمانه فجیع در جامعه طراحی و اجرا می شود. بنابراین بیشتر ماهیت سختگیرانه، امنیت مدار و بزه دیده محور دارد.بنابراین، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی بر رویکرد علمی و عقلانی غلبه دارد.

 « عوام گرایی کیفری در محتوا»، «افکار عمومی راجع به جرم و مجازات»، «تحولات اخیر سیاست کیفری»، «توجیه افزایش سیاست های کیفری سختگیرانه»، «تاثیر رسانه ها»، «قضاوت عمومی در پرونده های کیفری واقعی»، «جرم و نظام عدالت کیفری نوجوانان»، «مجرمان جنسی و متجاوزان جنسی»، «جنگ با مواد مخدر» و «پاسخ به عوام گرایی کیفری»، فصل های ده گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

کتاب حاضر، شامل یافته های پژوهش های انجام شده در خصوص جلوه های این سیاست جنایی در در پنج حوزه قضایی ایالات متحده، انگلستان، کانادا، استرالیا و از نیوزیلند است. در این کتاب تلاش شده تا به مسائلی نظیر نحوه پاسخ دهی نظام عدالت کیفری به فشارهای عوام گرایی کیفری، چگونگی حذف سیاست از تحولات سیاست کیفری و ... پاسخ داده شود.[1] .Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries.

[2] .Julian V. Roberts

[3] .Loretta J. Stalans

[4] .David Indermaur

[5] .Mike Hough

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط