پرینت

معرفی دانشنامه بزه‌دیده شناسی و پیشگیری از جرم در دانشگاه شیراز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سلسله نشست های بخش حقوق جزا و جرم شناسی

نشست سوم :

معرفی دانشنامه بزه‌دیده شناسی و پیشگیری از جرم

زمان: سه شنبه  1/2/94         ساعت 17:30

مکان: تالار حکمت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

با حضور :

فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان فارس

جناب سرهنگ دکتر محمد بارانی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی استان فارس

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در استان فارس

جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر امیر حسن نیاز پور، عضو  هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

و سایر دست اندرکاران اجرای طرح                                 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

شرکت برای عموم آزاد است.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط