پرینت

نشست 101 از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی-جایگاه مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه­‌های علوم جنایی


          نشست یکصد و یکم:
جایگاه مداخله ناظران در پیشگیری از جرم


    دکتر سیدمهدی سیدزاده ثانی

عضو هیأت علمی دانشگاه فرودسی مشهد
 
زمان: یکشنبه 29 مهر 1397 ـ ساعت 16:30  
 
مکان: تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط