قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6498
قانون سقط درماني مصوب 1384 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 10785
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6061
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5881
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 10376
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6788
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6817
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6698
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7727
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5955
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6479
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6351
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7026
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6499
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 11980
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8176
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6882
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8390

مطالب مرتبط