قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6569
قانون سقط درماني مصوب 1384 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 10854
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6118
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5939
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 10794
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7166
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7194
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7093
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8135
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6348
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6880
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6746
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7089
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6564
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 12112
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8238
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6943
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8495

مطالب مرتبط