• برای ورود، کلیک کنید

قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4720
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4788
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4794
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5497
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4183
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4669
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4573
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4927
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4702
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7793
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5989
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4907
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5875

مطالب مرتبط