• برای ورود، کلیک کنید

قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4630
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4592
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5248
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4021
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4499
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4427
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4708
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4536
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7421
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5761
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4719
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5613

مطالب مرتبط