قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون سقط درماني مصوب 1384 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9542
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5038
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4848
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8759
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5556
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5539
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5541
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6472
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4886
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5304
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5211
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5778
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5403
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9181
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6753
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5685
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6754

مطالب مرتبط