قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4941
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4725
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8581
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5422
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5375
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5407
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6316
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 4761
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5208
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5103
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5628
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5256
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8876
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6593
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5545
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6576

مطالب مرتبط