قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون آیین دادرسی کیفری همراه با اضافات و آخرین اصلاحات در فایل pdf 21 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 19241
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6208
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5678
قانون سقط درماني مصوب 1384 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9816
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5264
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5104
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9092
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5867
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5919
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5814
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6757
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5106
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5513
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5453
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6052
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5696
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9800
قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7115
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5925
قانون مطبوعات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7072

مطالب مرتبط