قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
سقط جنین بدون رضایت پدر 15 مهر 1391 حامد صفائی آتشگاه 8613
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 29 شهریور 1391 حامد صفائی آتشگاه 9803
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 02/05/1390 29 شهریور 1391 حامد صفائی آتشگاه 10143
قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 22 مرداد 1391 modir 13091
قانون آیین دادرسی کیفری همراه با اضافات و آخرین اصلاحات در فایل pdf 21 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 19944
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6440
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5866
قانون سقط درماني مصوب 1384 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 10068
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5462
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5303
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9405
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6081
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6147
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6014
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7022
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5322
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5733
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5693
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6315
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5874

مطالب مرتبط