قوانین و مقررات جزایی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 29 شهریور 1391 حامد صفائی آتشگاه 9707
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 02/05/1390 29 شهریور 1391 حامد صفائی آتشگاه 10047
قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 22 مرداد 1391 modir 12922
قانون آیین دادرسی کیفری همراه با اضافات و آخرین اصلاحات در فایل pdf 21 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 19778
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6350
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5797
قانون سقط درماني مصوب 1384 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9969
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 1381 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5388
قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه 1390 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5226
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9271
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌کنند 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6007
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلح نظام 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6059
قانون مبارزه با قاچاق انسان 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5950
آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6920
قانون جرائم رایانه‌ای 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5246
قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه اجرایی آن 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5647
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (تخلفات وكلا) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5609
قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6198
قانون حمايت قضايي از بسيج 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5811
آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی 1384 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 10063

مطالب مرتبط