پرینت

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ                                                            ۹/۱۱/۱۳۹۵

وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه  ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۴۴ ـ دستورالعمل تبصره یادشده را به شرح زیر  تصویب کرد:

 

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (۳۳) این دستورالعمل تعیین می‏شود.

ماده۲ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی­صلاح احراز شود.

ماده۳ـ مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی  مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‏گردد.

ماده۴ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.

ماده۵ ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات‏های مقرر در تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ خواهد بود.

ماده۶ ـ فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی‏ربط مجوز دریافت کرده‏اند و در سامانه جامع تجارت ثبت  شده‏اند مجاز می‏باشد.

ماده۷ـ خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‏حساب  (فاکتور) دریافت نمایند.

ماده۸ ـ حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ می‏باشد.

ماده۹ـ سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین‏شده در سند حمل، مجاز نمی‏باشد.

ماده۱۰ ـ نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت‏شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ مجاز می‏باشد.

ماده۱۱ـ در صورت راه‏اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) 
این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.

ماده۱۲ـ از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می‏گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط