قوانین و مقررات حقوقی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11 خرداد 1310 با قوانین مرتبط دیگر 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8544
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگی (‌مصوب 24 تير ماه 1318) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8074
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 15291
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5568
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5497
قانون ديوان عدالت اداري 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5747
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5441
قانون شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6608
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6193
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى + آئين‏ نامه اجرائى موضوع ماده 6 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5759
قوانین کاربری سایت 04 خرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7206

مطالب مرتبط