• برای ورود، کلیک کنید

قوانین و مقررات حقوقی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 14901
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5322
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5179
قانون ديوان عدالت اداري 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5404
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5182
قانون شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6228
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5777
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى + آئين‏ نامه اجرائى موضوع ماده 6 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5382
قوانین کاربری سایت 04 خرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6829

مطالب مرتبط