قوانین و مقررات حقوقی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون تملک آپارتمانها به همراه آیین‌نامه اجرایی آن 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8632
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور + آیین نامه اجرای 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7290
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6226
قانون روابط موجر و مستأجر 1356 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6009
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با اصلاحی 1389 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7171
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5639
قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11 خرداد 1310 با قوانین مرتبط دیگر 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9287
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگی (‌مصوب 24 تير ماه 1318) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8708
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 16280
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6125
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6040
قانون ديوان عدالت اداري 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6579
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5940
قانون شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7381
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6949
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى + آئين‏ نامه اجرائى موضوع ماده 6 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6465
قوانین کاربری سایت 04 خرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8770

مطالب مرتبط