قوانین و مقررات حقوقی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6072
قانون روابط موجر و مستأجر 1356 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5868
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با اصلاحی 1389 17 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6997
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5512
قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11 خرداد 1310 با قوانین مرتبط دیگر 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 9106
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگی (‌مصوب 24 تير ماه 1318) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8552
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 16026
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5997
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5913
قانون ديوان عدالت اداري 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6430
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5814
قانون شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7185
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6797
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى + آئين‏ نامه اجرائى موضوع ماده 6 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6289
قوانین کاربری سایت 04 خرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7740

مطالب مرتبط