قوانین و مقررات حقوقی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11 خرداد 1310 با قوانین مرتبط دیگر 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8776
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگی (‌مصوب 24 تير ماه 1318) 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 8254
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 15545
قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5693
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5658
قانون ديوان عدالت اداري 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6099
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5579
قانون شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6816
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 6448
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى + آئين‏ نامه اجرائى موضوع ماده 6 15 مرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 5952
قوانین کاربری سایت 04 خرداد 1391 حامد صفائی آتشگاه 7380

مطالب مرتبط