مقاله های جرم‌شناسی

مقالات جرم شناسی

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
مقاله: سرکوب بهره کشی زنان در پهنۀ بین‌المللی و اروپایی 29 آذر 1397 حامد صفائی آتشگاه 62
دیباچه جرم شناسی و عدالت کیفری اطفال و نوجوانان 15 مهر 1397 حامد صفائی آتشگاه 194
الزامات کارآمدی آموزش و پژوهش جرم شناسی؛ استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 31 خرداد 1397 حامد صفائی آتشگاه 378
مقاله تلطیف و ترمیمی شدن حقوق کیفری؛ استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 31 خرداد 1397 حامد صفائی آتشگاه 367
مقاله: خشونت و نظام عدالت کیفری 15 خرداد 1397 حامد صفائی آتشگاه 391
گرایش‌هایی نو در جرم‌شناسی انگلیسی و آمریکای شمالی 25 آبان 1396 حامد صفائی آتشگاه 707
مقاله استاد کی نیا: بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی 25 آبان 1396 حامد صفائی آتشگاه 798
فهرست صد مقاله جدید (انگلیسی) در شاخه‌های مختلف علوم جنایی 18 مهر 1396 حامد صفائی آتشگاه 822
جهانی شدن قاچاق کالای سلامت محور 17 مهر 1396 حامد صفائی آتشگاه 1524
جامعه ما در خطر 13 ارديبهشت 1396 حامد صفائی آتشگاه 895

مطالب مرتبط