پرینت

بازپروری عادلانه مجرمان‎ - آقای دکتر شهرام ابراهیمی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله بازپروری عادلانه مجرمان به قلم آقای دکتر شهرام ابراهیمی، عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز نگارش یافته است.

اگرچه زندانيان به خاطر ارتكاب جرم از آزادي آمد و شد محروم مي شوند،لكن به عنوان يك انسان همچنان از حقوق انساني برخوردارند و بنابراين نبايد با آنان به شكل غير انساني و تحقير آميز رفتار نمود. هرچند نظام زندانها در سراسر دنيا با معضل تورم جمعيت كيفري ،فقدان زير ساخت هاي لازم و كمبود نيروي انساني متخصص از جمله مددكار اجتماعي مواجه مي باشند ،اما اين مشكلات و موانع نبايد موجب گردد كه هدف اساسي كيفر سلب آزادي ،يعني بازپروري به فراموشي سپرده شود،هدفي كه از گذر رعايت حقوق بنيادين فرد بزهكار و نيز احترام به كرامت انساني او محقق مي گردد؛ اين اصول و مباني كه با توجه به شان و مقام انسان شكل گرفته و فلسفه وجودي آن،اعتلاي منزلت حقوق انساني مي باشد، شرايط و قيودي را براي اصلاح بزهكاران تعيين مي كند.كاركرد بازپروري با رعايت همين اصول است كه جنبه عادلانه به خود مي گيرد.
متن کامل مقاله در ادامه مطلب

 دانلود متن کامل مقاله
کليدواژگان: اصلاح،بازپروري عادلانه،نظام زندان،زنداني،موازين حقوق بشر

 

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط