پرینت

سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های قدیمی و نایاب دکتر نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

بی‌شک دانشجویان رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی و محققان این حوزه ارزش سخنرانی‌های استاد را بیشتر از دیگران می‌دانند؛ چرا که اغلب ایشان در آثار خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این سخنان گهربار بهره‌ها برده‌اند و خواهند بُرد انشاءالله. امروز با تلاش‌های دانشجویان استاد گرانقدر دکتر علی‌حسین نجفی‌ ابرندآبادی، مجموعه ای از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های قدیمی و بعضاً نایاب ایشان گردآوری شده است. لذا حسب دستور استاد، برای استفاده عموم دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند در سایت قرار داده شد. از استاد بزرگوار بابت سخاوت علمی شان تشکر و قدردانی می‌کنیم. همچنین، برخود فرض می‌دانم از جناب آقای مجید صادق‌نژاد نائینی (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) بابت گردآوریِ خالصانۀ آثار استاد تشکر کنم.

ضمن آرزوی سلامتی استاد و موفقیت شاگردان ایشان که آثار ایشان را گردآوری می کنند، در ادامه مطلب می‌توانید علاوه بر دانلود فایل‌ PDF (حدوداً 150 صفحه)، فهرست مطالب مندرج در فایل‌ را نیز مشاهده نمایید.

سعی شده که حجم فایل به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند تا امکان دانلود برای همگان فراهم شود.

مجموعه سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های قدیمی و نایاب دکتر نجفی ابرندآبادی

 1. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، حمایت از حق بر آموزش در قلمرو سیاست جنایی، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، شماره‌ی 35، مرداد 1388.
 2.  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385.
 3.  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، به دنبال عدالت کیفری کرامت‌مدار، ویژه‌نامه‌ی همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی، تیرماه 1386(اداره کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه).
 4.  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، جرم‌شناسی در فضای سایبر، مجله‌ی تعالی حقوق، سال چهارم، شماره‌ی 36، شهریور 1388.
 5.  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین(گفت­و­گو با صاحب­نظران)، مجلۀ ترجمان حسبه(فصلنامۀ تحقیقی- پژوهشی پژوهشکدۀ سازمان تعزیرات حکومتی)، سال سوم، شماره‌ 9، زمستان 1381.
 6.  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، (گفت­و­گو با صاحب­نظران)، مجلۀ ترجمان حسبه (فصلنامۀ تحقیقی- پژوهشی پژوهشکدۀ سازمان تعزیرات حکومتی)، سال سوم، شماره‌ 7و8، سال 1381.
 7.  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، نقد و بررسی سیاست جنایی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، مجله‌ی عرصه‌ی پژوهش(دانشگاه آزاد واحد کازرون)، پیش شماره 1، سال اول، بهار و تابستان 1382، عنوان سخنرانی: جرایم مواد مخدر: درآمدی به جرم تطهیر درآمدها و سرمایه‌های نامشروع.
 8. مصاحبۀ اختصاصی با دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلۀ تعالی حقوق، سال اول، شمارۀ اول، مهرماه 1385.
 9. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی (قسمت دوم)، مجلۀ تعالی حقوق، سال اول، شمارۀ 6، اسفند ماه 1385.
 10. خانواده و مسئلۀ خشونت­های خانگی، گفتگو با دکتر نجفی ابرندآبادی، مجلۀ کمی معمولی (گاهنامۀ اجتماعی، فرهنگی و حقوقی)،دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ سوم، اردیبهشت 1389.
 11. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و دکتر عباس شیری، بررسی لایحۀ پیشگیری از جرم (نشست علمی)، مجلۀ تعالی حقوق،سال دوم، شمارۀ 15، آذرماه 1386.
 12. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دربارۀ بزهکاری و جرم شناسی سایبری (گفت­و­گو)، مجلۀ تعالی حقوق، سال چهارم، شمارۀ 36، شهریور 1388.
 13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم شناسی اطفال و حقوق کودک در قوانین فرانسه (گفت­و­گو)، مجلۀ تعالی حقوق، شمارۀ 7و8، سال دوم، فروردین و اردیبهشت 1386.
 14. مشارکت مردم در تأمین امنیت عمومی (میزگرد)، مجلۀ امنیت (وزارت کشور)، سال چهارم، شمارۀ 9و10، فروردین و اردیبهشت 1379.
 15. پلیس و امنیت عمومی (میزگرد)، (قسمت دوم)، مجلۀ امنیت (وزارت کشور)، سال چهارم، شمارۀ 19 و 20، بهمن و اسفند 1379.
 16. پلیس و امنیت عمومی (میزگرد)، (قسمت اول)، مجلۀ امنیت (وزارت کشور)، سال چهارم، شمارۀ 15 و 16، مهر و آبان ماه 1379.
 17. مشارکت مردم در تأمین امنیت (میزگرد)، مجلۀ امنیت (وزارت کشور)، سال سوم، شمارۀ 7 و 8، دی ماه و بهمن ماه 1378.
 18. دوران­گذار، خشونت و امنیت عمومی (میزگرد)، مجلۀ امنیت (وزارت کشور)، سال چهارم، شمارۀ 11و12، خرداد و تیرماه 1379.
 19. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از جرم: از آموزه­های جرم­شناختی تا قانونگذاری جرم­شناختی، در: نجفی ابرندآبادی، علی حسین و شیخ الاسلامی (به کوشش)، مجموعه سخنرانی­های همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم (قوۀ قضاییه، مشهد، 12و13 اسفند 1388)، ناشر: دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، جلد اول، چاپ اول، مرداد 1389.

 

دانلود مجموعه سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های قدیمی و نایاب دکتر نجفی ابرندآبادی

دانلود سخنرانی استاد، تحت عنوان پیشگیری از جرم: از آموزه‌های جرم‌شناختی تا قانون‌گذاری جرم‌شناختی

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید