پرینت

فایل سخنرانی تعامل عدالت ترمیمی و عدالت درمانی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله تعامل «عدالت ترمیمی و عدالت درمانی» در «همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» ارائه شده است. این مقاله توسط آقایان محمد رضوانی و مرتضی عارفی نگارش یافته و فایل PDF سخنرانی ایشان را جهت بهره‌برداری دوستان در سایت قرار دادم.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط