پرینت

کنگره‌های پنج سالانه پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل با تأکید بر رهیافت‌های کنگره سیزدهم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

کنگره سیزدهم سازمان ملل با موضوع تلفیق پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در راهبرد‌های سازمان ملل در تاریخ 12 تا 19 آوریل، برابر با 23 تا 30 فروردین ماه 1394 در شهر دوحه برگزار شد. این مقاله پیشینه کنگره ها، محورهای هفت روزه مورد بحث و نیز محتوای کارگروه های تخصصی در حوزه فساد اداری- مالی و پیشگیری از آن، جهت گیری های جدید حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و پیشگیری از اسیدپاشی را بررسی کرده است.


دانلود مقاله

 


شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط