پرینت

مقاله: تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی: آقای دکتر شهرداد دارابی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دوره ۲۳- شماره ۸۳ پائیز  ۱۳۹۷

دانلود

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط