پرینت

دانلود سؤالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ - حقوق

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1394

سوالات متون حقوقی امسال تغییراتی داشته است. فایل رسمی سوالات روز یکشنبه منتشر خواهد شد.

پاسخنامه سؤالات متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی را از این جا مشاهده کنید.