پرینت

اطلاعيه مربوط به تاريخ‌، نحوه پرينت و محل رفع نقص كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱

 بسمه تعالي‌

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱، بدين وسيله به‌اطلاع مي‌رساند آزمون در صبح روز جمعه ۱۹/۸/۹۱ در ۲۲ شهرستان برگزار خواهد شد.كارتهاي شركت در آزمون براي كليه داوطلبان از روز دو شنبه ۱۵/۸/۱۳۹۱ براساس مندرجات بند « الف‌» اين اطلاعيه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس ازتهيه پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي مي‌بايستي ''مطابق بند «ب» اين اطلاعيه'' به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره ۱ مراجعه نمايند.الف - نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون
كارتهاي شركت در آزمون كليه داوطلبان از روز دو شنبه ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.orgمراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب - آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون‌كليه‌داوطلبان به شرح جدول‌شماره ۱ (يك) مي باشد.


ج-داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

۱-با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ، ۹ و ۱۰ كارت شركت در آزمون (شامل نام خانوادگي و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، كد ملي ، تاريخ فارغ التحصيلي ،عنوان رشته تحصيلي ) مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ ۱۸/۸/۹۱ منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات ،نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.


شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط آزمون باشدمورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شدو در صورتيكه نسبت به بندهاي ۵، ۶ و ۷ (جنس ، معلوليت و سهميه ايثارگري) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸/۸/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص براساس جدول شماره (۱ يك) مراجعه نمايند.


تذكر: تاريخ رفع نقص داوطلبان حوزه شهر تهران از روز سه شنبه مورخ ۱۶/۸/۹۱ الي روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۸/۹۱ مي باشد.
۲-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس باشد ويا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، واضح نبودن عكس واشتباه عكس باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸/۸/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴ ´ ۳ و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يك) مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

د- تذكرهـاي مـهم
۱- همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرار داده مي شودتا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد.در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس ساعت ۰۰/۸ (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس ساعت ۳۰/۸ (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

۵-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.


اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

جدول شماره يك –نشاني محل رفع نقص كارت داوطلبان آزمون پروانه كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱

۱-كانون وكلاي دادگستري مركز
تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس – پلاك ۳ – كانون وكلاي دادگستري مركز - طبقه سوم – واحد صدور پروانه

.............................................................
۲ - كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تبريز- ميدان شهرداري- اول خيابان ارتش جنوبي – جنب بيمه آسيا -ساختمان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
.............................................................
۳- كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد
شيراز – خيابان پيروزي(نمازي سابق)-پاساژ پيروزي- طبقه دوم –ساختمان شماره ۲ كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
.............................................................
۴- كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال و بختياري
اصفهان – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميركبير- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
.............................................................
۵- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه – خيابان كاشاني- روبروي مركز بهداشت- پلاك ۱۵۸- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
.............................................................

۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
ساري_ خيابان مازيار –كانون وكلاي دادگستري مازندران
.............................................................
۷- كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي،شمالي و جنوبي
مشهد – بلوار شهيد مدرس – ساختمان خاتم – طبقه پنجم – كانون وكلاي دادگستري خراسان
.............................................................

۸- كانون وكلاي دادگستري گيلان

رشت- خيابان رودباري-كوچه ليفكوئي – كانون وكلاي دادگستري گيلان
.............................................................
۹- كانون وكلاي دادگستري قزوين

قزوين – خيابان خيام جنوبي – كوچه آتشگران- پلاك ۲۵- كانون وكلاي دادگستري قزوين
.............................................................
۱۰- كانون وكلاي دادگستري خوزستان

اهواز – كيان آباد - نبش خيابان دوم غربي- پلاك ۱۵۰ - كانون وكلاي دادگستري خوزستان
.............................................................
۱۱- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
كرمانشاه –۲۲ بهمن - ميدان مركزي – كوچه ۱۳۰ – پلاك ۵ – كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه وايلام
.............................................................

۱۲- كانون وكلاي دادگستري همدان
همدان- خيابان بوعلي- انتهاي كوچه دادگستري- نبش كوچه پرديس-شماره ۱۸ - سالن مطالعه وكتابخانه تخصصي حقوق كانون وكلاي دادگستري استان همدان
.............................................................
۱۳- كانون وكلاي دادگستري قم
قم – خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- كوچه ۱ – پلاك ۱۵- كانون وكلاي دادگستري استان قم
.............................................................

۱۴- كانون وكلاي دادگستري كردستان
سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- روبروي سازمان آب و فاضلاب استان – پلاك ۱۵۲- كانون وكلاي دادگستري كردستان
.............................................................

۱۵- كانون وكلاي دادگستري گلستان
گرگان- ميدان وليعصر- خيابان شهيد نامجو (دوم لشگر)- كوچه هشتم - كانون وكلاي دادگستري گلستان
.............................................................

۱۶-كانون وكلاي دادگستري اردبيل
اردبيل – كارشناسان- مجتمع اداري بعثت – روبروي پزشك قانوني – نبش كوي نگين يك -كانون وكلا ي دادگستري اردبيل
.............................................................

۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركزي(اراك)
اراك – خيابان هپكو- انتهاي خيابان امام حسين (ع)-نرسيده به اداره كل اوقاف و امور خيريه ، كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
.............................................................
۱۸- كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بوشهر – بهمني- دانشگاه خليج فارس
.............................................................
۱۹- كانون وكلاي دادگستري زنجان

زنجان – مجتمع ادارات – بالاتر از ساختمان شماره ۲ شركت گاز- كانون وكلاي دادگستري زنجان
.............................................................
۲۰- كانون وكلاي دادگستري لرستان

خرم آباد – خيابان انقلاب –ميدان ۲۲ بهمن - انتهاي بلوار وليعصر-مركز آموزشي و فرهنگي سماء
.............................................................
۲۱- كانون وكلاي دادگستري كرمان

كرمان- ضلع شمالي پارك مطهري –ساختمان كانون وكلاي دادگستري كرمان – طبقه همكف
.............................................................
۲۲- كانون وكلاي دادگستري البرز
كرج – ميدان حصارك –دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم سابق)
بالا

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

12
0 #1 اطلاعيه مربوط به تاريخ‌، نحوه پرينت و محل رفع نقص كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱12 1391-08-16 15:25
سلام
قوانینی خاص جزایی
s1.picofile.com/file/7548511826/Jaza.pdf.html
---------------------------------------------
سلام.ممنون.

مطالب مرتبط