پرینت

زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون کارآموزی وکالت 1397 مشخص شد

زمان ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1397 نیمه اول مهرماه و زمان برگزاری آزمون تاریخ 1397/9/9 تعیین شد.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط