مقاله

مقالات در این دسته قرار می گیرند.

پرینت

دانلود رایگان بیش از 500 مقاله رایگان حقوقی از مجموعه انتشارات springer

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله

جهت دانلود مقالات، روی لینک زیر کلیک کرده و مقاله مدنظرتان را انتخاب کنید. سپس روی Download PDF کلیک کنید. این مقالات به صورت Open Access می‌باشند.

ورود به صفحه دانلود

پرینت

دیباچه تعامل جرم‌شناسی و حقوق کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نجفى ابرندآبادى، على‌حسین، تعامل جرم‌شناسى و حقوق کیفرى، دیباچه در: سوتیل، کیت و دیگران، شناخت جرم‌شناسى، ترجمه میرروح الله صدیق، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1383.

دانلود

پرینت

مقاله: تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی: آقای دکتر شهرداد دارابی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دوره ۲۳- شماره ۸۳ پائیز  ۱۳۹۷

دانلود

پرینت

مقاله: سرکوب بهره کشی زنان در پهنۀ بین‌المللی و اروپایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله: سرکوب بهره کشی زنان در پهنۀ بین‌المللی و اروپایی، با ترجمه استاد دکتر نجفی ابرندآبادی

منبع:

زن و حقوق کیفري: مجموعه مقال هها، نتایج کارگروهها و اسناد نخستین همایش بین الملی زن و حقوق کیفري؛ گذشته، حال و آینده، زیرنظر نسرین مهرا، انتشارات سلسبیل، 1384.

 

پرینت

دیباچه جرم شناسی و عدالت کیفری اطفال و نوجوانان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

آخرین دیباچه استاد دکتر نجفی ابرندآبادی (تا مهرماه 1397) را در ادامه می‌توانید ملاحظه کنید.

نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، جرم‌شناسی و عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، دیباچه در: بشیریه، تهمورث (به کوشش)، دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۷.

پرینت

مقاله: خشونت و نظام عدالت کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

 

عنوان نشریه:  علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز :   تابستان 1383 , دوره  21 , شماره  2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق ; از صفحه 1 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله:  خشونت و نظام عدالت كيفري
 
 
نویسندگان:  حبيب زاده محمدجعفر, نجفي ابرندآبادي علي حسين, طاهري محمدعلي
 
 
 
چکیده: 

خشونت پديده اي با ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، جرم شناختي و... است و به همين علت، تعريف هاي متعدد و متفاوتي از آن ارائه گرديده است. اين پديده، در حقوق كيفري، ازدو جهت قابل بررسي است؛ از يك طرف افراد، خود درمقابل هم يا در برابر دولت، به خشونت متوسل مي شوند؛ از طرف ديگر، عملكرد نهادهاي وابسته به قدرت رسمي، يعني دولت در معناي عام نيز ممكن  است منجر به خشونت عليه افراد جامعه گردد. خشونت نخست كه ازآن به خشونت رفتاري تعبير مي شود، اگر به شكل پديده مجرمانه(جرم) بروز كند؛ واكنش قانوني دولت را درپي خواهد داشت. اين واكنش كه بايد نوع و حدود آن از پيش، توسط مقام صلاحيت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدي است كه غفلت از هر يك از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاري، قضائي و اجرايي ممكن است، به خشونت عليه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم كه با تجاوز به حقوق اساسي افراد، توسط قانون گذار و مجريان قانون صورت مي گيرد،« خشونت ساختاري يا نهادي» نام دارد.
خشونت اخير خشونتي پنهاني است كه اغلب از عملكرد نادرست نظام عدالت كيفري و عدول از اصول اساسي حقوق كيفري درپاسخگويي به خشونت نخست (خشونت رفتاري مجرمانه) ناشي مي شود. در اين مقاله، موقعيت هاي پنهاني اين نوع خشونت در نظام عدالت كيفري مورد بررسي قرار گرفته است
.

 
كليد واژه: خشونت، نظام عدالت كيفري، خشونت رفتاري، خشونت ساختاري

پرینت

دیباچه: تولد و تحول حقوق کیفری در ایران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جزایی

دیباچه حاضر برای کتاب تولد و تحول حقوق کیفری عمومی ایران نگاشته شده است. منبع دقیق در ابتدای فایل درج شده است: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تولد و تحول حقوق کیفری در ایران، دیباچه در: رحمدل، منصور، تولد و تحول حقوق کیفری عمومی ایران، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول، پاییز 1396.

 

 

پرینت

گرایش‌هایی نو در جرم‌شناسی انگلیسی و آمریکای شمالی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

فایل مقاله فوق که استاد نجفی ابرندآبادی ترجمه کرده اند، در فضای مجازی قرار نداشت. نکاتی جهت اصلاح و تبیین بهتر مقاله، به نسخه اصلی اضافه شده است.

 

پرینت

مقاله استاد کی نیا: بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله حاضر را مرحوم استاد دکتر کی‌نیا نوشته‌اند؛ لیکن فایل آن در فضای مجازی قرار نداشت. آقای دکتر شهرام ابراهیمی زحمت اسکن این فایل را متقبل شدند.

 

پرینت

فهرست صد مقاله جدید (انگلیسی) در شاخه‌های مختلف علوم جنایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نسخه مهرماه 1396 فهرست صد مقاله جدید (انگلیسی) در شاخه‌های مختلف علوم جنایی

فایل مقاله را باید از طریق اینترنت دانشگاه دانلود کنید.

https://t.me/LawLib/244

پرینت

دو دیباچه در باب حقوق شهروندی: مشارکت امن شهروندان با عدالت کیفری ـ پلیس شهروندمدار

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

دیباچه مشارکت امن شهروندان با عدالت کیفری، نوشته آقای دکتر نجفی ابرندآبادی در کتاب حمایت از شهود می‌باشد.

 

دیباچه پلیس شهروندمدار نیز، نوشته آقای دکتر نجفی ابرندآبادی در کتاب پلیس و حقوق شهروندی می‌باشد.

 

پرینت

درآمدی بر جرم تطهیر درامدها و سرمایه‌های نامشروع

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جزایی

درآمدی بر جرم تطهیر درامدها و سرمایه‌های نامشروع، مکتوب سخنرانی استاد نجفی است که در سال 82 منتشر شده است.

از آنجایی که فایل مقاله در سایت دیگری قابل دسترس نبود، اینجا قرار دادم.

باتشکر از آقای سیدپوریا موسوی که این فایل را در اختیار سایت قرار دادند.

پرینت

ماله نایاب در مورد کیفرهای جانشین و جرمشناسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

استاد نجفی، جزو اولین افرادی بودند که کیفرهای جایگزین زندان را تدریس کردند. ر.ک. تقریرات  حقوق کیفری عمومی 2( اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان)
اما پیش از آن، در سال 65 مقاله‌ای را ترجمه کرده‌اند که من تابحال ندیده بودم. مقاله را مطالعه کردم و بسیار جالب بود. به نوعی تاریخ تحولات کیفری هم بود.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در (ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1365، ﺷﻤﺎره 6) منتشر شده. چند کامنت به مقاله اضافه کردم. ببینید:

پرینت

گروه تخصصی علوم جنایی اطفال و نوجوانان در نرم‌افزار تلگرام

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

در پی فراگیر شدن استفاده از شبکه‌ اجتماعی TELEGRAM، آقای دکتر عباس شیری، استادیار محترم دانشگاه تهران تصمیم گرفتند گروه‌های تخصصی علوم جنایی را راه‌اندازی کنند. در همین راستا، گروه‌های مختلفی چون پیشگیری از جرم، جرم‌شناسی، سیاست جنایی، بزه‌دیده‌شناسی، و ... ایجاد شد. برای هریک از این گروه‌ها مدیرانی انتخاب و سعی شد با مشارکت اعضای گروه، هر هفته به یک مبحث علمی پرداخته شود.

از آنجایی که عده‌ای از پژوهش‌گران به استفاده از نرم‌افزار تلگرام تمایلی نداشته و یا اینکه فرصت پیگیری مطالب را در زمان مقرر ندارند و از سویی، به‌دنبال بهره بردن از این مطالب هستند، مدیر محترم گروه تخصّصی علوم جنايى اطفال و نوجوانان، گزارش مباحث مطرح شده را در اختیار سایت قرار دادند تا به اشتراک گذاشته شود.

تا آخر سال 1395، در 21 هفته موضوعاتی مورد بحث قرار گرفته که می توانید فایل PDF گزارش  این مباحث را دریافت کنید:

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط