پرینت

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد؛

رؤسای محترم دادگستری های کل استان ها

با سلام و تحیت

 

 

اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره 750 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ 1394/02/01 (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ) می‌باشد که طبق بند 1 ماده 45 آن ، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ 1394/04/23 اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.

چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌نماید که مرجع "قانون اخیرالذکر" در عبارت ( با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب " قانون اخیرالذکر" تا انقضاء پنج سال ) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ 1394/04/23 مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.

 

                                                                                                                     حسین مختاری

                                                                                                                        معاون قضایی دیوان عالی کشور

پرینت

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه عملکرد شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور  طی بخشنامه‌ای به روسای محترم دادگستری های کل استانهای کشور بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد؛

 

رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها

با سلام و تحیت


حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی مواد مخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است . لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.

                               حسین مختاری

                                                                               معاون قضایی دیوان عالی کشور

پرینت

بررسی دارایی مشمول تنصیف در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.

پس از آن شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج، با نقض رأی شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث اموال مشمول تنصیف دارایی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. در این مرحله پرونده در شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و پس از یک نوبت نقص تحقیقاتی و رفت و برگشت پرونده بین شعبه مذکور و شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، نهایتاً پرونده با اصرار شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد میزان اموالی که در تنصیف دارایی مورد ملاحظه قرار گرفته، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع گزارش پرونده که توسط عضومعاون محترم شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور قرائت شد و اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت کننده و اشاره ایشان به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرائت تبصره ماده 434 قانون مذکور و گفتگو در مورد اطلاق یا عدم اطلاق وصف قطعیت در مورد آرائی که دادگاه های تجدیدنظر در دعاوی طلاق صادر می کنند و اینکه اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد (با در نظر داشتن اینکه آراء صادره در دعاوی طلاق تا پیش از انقضای مهلت فرجام خواهی قابلیت اجراء ندارند) و اینکه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده امکان دارد، اساساً رأیی که در مقام اعاده دادرسی از ناحیه شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده بوده است را واجد اشکال دیده و از این روی لازم دانستند که ابتدا در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی گیری به عمل آید.

نتیجه پرونده:

با انجام رأی گیری، اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، هیچ یک از دو رأی صادره از ناحیه شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب تشخیص نداده و نظر بر غیرقابل طرح بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث تأیید یکی از دو رأی مذکور دادند.

پرینت

زمان اعلام نتايج آزمون‌ وکالت (مورخ 1395/9/5)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت كننده در آزمون‌ ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (مورخ 1395/9/5) مي‌رساند كه نتايج آزمون مذكور از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org  در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/16 (تا ساعت 18) براي اطلاع داوطلبان ذينفع اعلام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

بررسی مصداق "کار نوعا کشنده" در هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ 23/9/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم معاون اول دادستان کل کشور، و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور برگزار شد.

دستور جلسه رسیدگی به پرونده اصراری ردیف 95/33 اختلافی بین شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان از یک سو و شعبه 32 دیوان عالی کشور از سوی دیگر می باشد.

خلاصه جریان پرونده:

آقای ف.ع  پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار  می کرد.

متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم تیر را جلوی پایش بزنم  که خیز برداشت و تیر به  پای او خورد. من اسلحه را برای ترساندن مقتول به سمت وی گرفتم و او از جای خود بلند شد و به طرف من هجوم آورد تا اسلحه را از من بگیرد و اسلحه شلیک کرد. شاید انگشتم روی ماشه رفته باشد.

در تحقیقات به عمل آمده از شاهد ماجرا وی اظهار داشته است که متهم به مقتول گفت تو این حرف را زده ای و او انکار کرد و متهم به سمت مقتول اسلحه کشید و ناگهان صدای تیر را شنیدم و نگاه کردم دیدم مقتول به سمت متهم اسلحه را نشانه رفته و هر دو روی زمین افتادند؛ هنگام شلیک، متهم ایستاده بود و مقتول نشسته بود و هنگام اسلحه کشیدن، مقتول ایستاد و متهم شلیک کرد و تیر به مقتول خورد و اسلحه را از دست یکدیگر می کشیدند که من اسلحه را گرفتم و متهم فرار کرد.

شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان اصفهان،  فعل متهم را از مصادیق "کار نوعا کشنده" و منطبق با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و به تقاضای اولیای دم مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.

با فرجام خواهی محکومٌ علیه ، پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه  اجمالاً با این استدلال که «مدافعات متهم و اظهارات گواه مؤید عدم قصد قتل بوده و پایین تنه، به ویژه ران، منطقه یا موضع حساس نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل نماید و به فرض که نقطه معینی از آن حساس باشد در عرف مردم شناخته شده نیست و اقدامات متهم به قصد ترساندن یا  تنبه مقتول بوده، آن را از مصادیق قتل شبه عمد قرار می دهد» رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است.

پرونده به شعبه18 دادگاه کیفری استان اصفهان ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی اجمالا به این مطلب استدلال نموده اند که:

«اسلحه آلت کشنده و قتاله محسوب می‌شود به ویژه که متهم از گلوله ساچمه ای استفاده کرده و موضع اصابت گلوله ساچمه ای عمدتاً و عرفاً کشنده محسوب می گردد زیرا این قسمت ران محل عبور شریان های حیاتی و خون رسان بدن می باشد.»

با توجه به استدلال فوق الذکر شعبه 18 دادگاه کیفری استان اصفهان مانند شعبه هفدهم، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.

شعبه 32 دیوان عالی کشور این رأی را به علت عدم رعایت برخی از تشریفات دادرسی، نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه دوم دادگاه کیفری اصفهان با احراز بزهکاری متهم و انطباق موضوع با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی رأی اصراری بر قصاص نفس متهم صادر نموده است.

نتیجه بررسی پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

پس از فرجام خواهی محکوم‌ٌعلیه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با تصمیم شعبه سی و دوم،  پرونده برای طرح در هیأت عمومی شعب کیفری، حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال شده است که پس از قرائت گزارش پرونده و استماع عقیده تعدادی از موافقین و مخالفین و نماینده محترم دادستان کل کشور، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه نظر شعبه 32 دیوان عالی کشور مبنی بر "قتل شبه عمد"  با اکثریت آرا، مورد تأیید قرار گرفت.

پرینت

شمول مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر محکومیت های تعزیری قابل فرجام

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور سه شنبه مورخ 1395/10/14 به ریاست حجت الاسلام کریمی، ریاست محترم دیوان عالی کشور ، حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در جلسه سه شنبه مورخ 1395/10/14 پس از بررسی اختلاف استنباط شعب محترم اول و دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات محکوم علیه در صورت اسقاط یا استرداد درخواست تجدید نظر نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام تاکید نمود.

پرینت

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۳۶۸۵/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد  واحد کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷،  ۶۹،‌ ۹۵،‌ ۱۸۶ و ‌۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریت­های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ می­شود:

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۵۳۶۷۴/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون شوراهای حل‌اختلاف» جهت درج در روزنامه رسمی به  پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه  اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

پرینت

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۳۴۸۲/۹۰۰۰                                                              ۴/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ۴/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه رسیدگی و اجرای آراء  کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰                                                              ۴/۱۰/۱۳۹۵

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

تقریرات جامعه شناسی جنایی استاد دکتر نجفی ابرندآبادی ویرایش بهمن 1391

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 تقریرات درس جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم) استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

تقریرات حاضر، در بهمن ماه 1391 توسط جناب آقای مجید صادق نژاد نایینی (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و با همکاری بنده تحت نظر استاد، مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته و باتوجه به پیشنهادات دانشجویان محترم در طول ترم گذشته مطالب زیادی به آن اضافه شده است.

همراهان گرامی با توجه به اصلاحات اساسی صورت گرفته توصیه می شود فایل های قبلی را حذف نموده و از ویرایش جدید استفاده نمایید.

 

نکته مهم (فروردین 1393): نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایرادی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط

پرینت

منابع آزمون دکتری حقوق جزا (کیفری) و جرم‌شناسی 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در منابع آزمونی

پرینت

كليد رسمی آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت مورخ 1395/9/5 مي رساند، كليد و سوالات نوع A آزمون مذكور براي مشاهده داوطلبان ذينفع  اعلام مي گردد.

  اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران 

  برای دریافت دفترچه سوالات اینجا را کلیک نمایید  

  براي ورود به سامانه نمايش كليد آزمون اينجا را كليك كنيد

داوطلبان در صورت هرگونه سوال، می توانند موارد سوال خود را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به طور مکتوب تهیه و برای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به آدرس: تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر (بخارست)- خیابان هفدهم پلاک ۲۰  و یا نمابر ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱۱ ارسال نمایند. بدیهی است مواردی که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ واصل گردد، قابل بررسی نخواهد بود.

 

پرینت

ثبت نام در آزمون ورودی کارشناسی ارشد - 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

پرینت

آزمون آزمایشی رایگان: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

دوست گرامی، آقای حمیدرضا کلانتری (مؤلف کتب ساده ساز نوین-نشر میزان) اقدام به طراحی آزمون آزمایشی خودسنجی برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی کرده‌اند. شرکت در این آزمون رایگان است.

لینک سامانه

پرینت

شرايط وضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

پرینت

رونمایی از کتاب علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی؛ نکوداشت مقام علمی دکتر سیلویا تلنباخ

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

در این کتاب، 26 مقاله از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور گردآوری شده و به پاس زحمات خانم دکتر تلنباخ جهت پیشرفت علمی پژوهشگران ایرانی (تسهیل حضور ایرانیان در مؤسسه ماکس پلانک و ...) به ایشان تقدیم شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب که با حضور و سخنرانی استادان دانشگاه‌های مختلف تدارک دیده شده، از ساعت 9 الی 13:30 روز 23 آذرماه در دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی) برگزار خواهد شد.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط