پرینت

نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نام

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

نتایج آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1391 امروز اعلام شد.

جهت مشاهده نتیجه آزمون کارشناسی ارشد 1391 اینجا را کلیک کنید.

زمان بندی ثبت نام را از طریق سایت دانشگاه پذیرفته شده یا سازمان سنجش پیگیری کنید.

به طور مثال : زمان بندی ثبت نام در دانشگاه کاشان

 

ج- اطلاعيه پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلهاي جديد و همچنين تكميل ظرفيت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1391، در تاريخ 24/7/1391 از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

با پیگری هایی که داشتیم متوجه شدیم که پاسخ چند سوال تغییر داشته است و رتبه دوستان زیادی نسبت به کارنامه اولیه1 دچار تغییر شده است. البته اطلاعات بنده در این حد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان سنجش مراجعه کنید.

از انجایی که برای درخواست بررسی مجدد نتایج نهایی این ازمون فرم الکترونیکی طراحی شده است لذا می بایست از تاریخ 13/06/91 پس از ورود به سیستم پاسخگویی الکترونیکی ازمون کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش، سال 91 را انتخاب و از میان نوع درخواست ها، درخواست بررسی نتیجه نهایی را انتخاب کرده و پس از تایید، فرم مربوط به این موضوع را تکمیل و ارسال نمایید. لازم به ذکر است شروع بررسی درخواستهای مذکور پس از اتمام مهلت تعیین شده برای ثبت درخواستهای بررسی مجدد نتیجه اولیه آزمون خواهد بود. تذکر مهم: به درخواستهایی که خارج از این روش ارسال شود به هیچ عنوان پاسخ داده نخواهد شد و درخواست داوطلب حذف می گردد. بنابراین از ارسال درخواست بررسی مجدد در بخش سوالات عمومی جدا خودداری فرمایید. با تشکر


د- تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غني‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامي‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ از كليه‌ پذيرفته‌ شدگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ هريك‌ از 127 كد رشته‌ امتحاني‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد با توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده در ذيل به سايت اينترنتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط براي ثبت‌نام مراجعه نمايند، لذا پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسساتي كه در سايت اينترنتي دانشگاههاي مذكور برنامه زماني ثبت نام درج نگرديده بايد براساس برنامه زماني سازمان سنجش منحصراً در يكي از روزهاي شنبه 18/6/91 ، يكشنبه 19/6/91 و دوشنبه 20/6/91 براي ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
1ـ در گزينش هر يك از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمي لازم تعيين شده ملاك عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر رشته با رعايت آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و گزينش بر اساس آن انجام گرفته است.
2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان از اوايل مهرماه قابل دسترسي خواهد بود.
3- تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته شدگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد در حيطه وظايف اين سازمان نمي‌باشد. لذا در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.

 


ه‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي‌عالي‌انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد و يكبرگ‌ فتوكپي‌ آن‌.
تبصره‌1-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه  را ارائه‌ نمايند.
تبصره‌2-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ 31/6/91 فارغ التحصيل مي شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/90 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم ذيل درج  و پس از تاييد مسوول ذيربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد.

 

دريافت فرم تاييديه معدل فرمت PDF

 

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3 - شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌،براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4 -  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشدناپيوسته‌ داخل‌) سال 1391 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفي‌نامه‌هاي‌مذكوردرذيل‌لازم‌است‌حداكثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 92-1391 توسط پذيرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد، ‌در غير اين‌ صورت‌ از ثبت‌نام ‌آنان ‌براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن‌» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌-براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌ ، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفي‌نامه‌رسمي‌ازستادمشترك‌ سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامي‌ وياوزارت‌ جهادكشاورزي  باامضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ وسايرشرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند، مي‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأئيديه سهميه ثبت‌نامي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به مؤسسات مي‌باشد.
7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي مصوب 31/2/1386 وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.
و‍- تذكرات‌ مهم  
1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3ـ معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت نام و يا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
تبصره‌- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند، لازم‌ است‌ معدل‌ كل‌ واحدهاي‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «0» تا«20» تا تاريخ 31/6/90 توسط موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ فارغ‌التحصيلي‌ در فرم‌ مذكور‌ درج‌ گردد. به عبارت ديگر آندسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام براي شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر بوده اند نيز معدل واحدهاي گذارنده خود را  تا تاريخ 31/6/90 برمبناي«0» تا «20 » وتا دو رقم اعشار در فرم مذكوردرج نمايند.
4- توجه : نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي  به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1391 ابلاغ گرديده است تا  از ثبت نام پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك مندرج لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان مهرماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌«كان‌لم‌ يكن‌» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
7- به دليل عدم وصول نتايج مصاحبه دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ تهران و همچنين واحد قم و مؤسسه غيرانتفاعي اخلاق و تربيت ـ قم تا زمان اعلام نتايج نهايي، هيچ داوطلبي در اين رشته‌ها و موسسات آموزش عالي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نخواهد شد.
زـ موارد اصلاحي درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1391

 

1- محل تحصيل كدرشته محل‌هاي 13892 (دوره روزانه) و 13898 (دوره شبانه) دانشگاه خوارزمي(تربيت معلم سابق) تهران از رشته امتحاني 1137- مطالعات زنان (كد گرايش 1)، در تهران مي‌باشد.

 

2-  عنوان صحيح دوره تحصيلي كدرشته محل 42321 از كدرشته امتحاني 1301 (مجموعه مهندسي منابع طبيعي ـ مرتع و آبخيزداري) مؤسسه غيرانتفاعي هراز آمل، غيرانتفاعي مي‌باشد.
3-  آدرس مؤسسه غيرانتفاعي آبا به شرح ذيل است. استان قزوين، شهرستان آبيك، ميدان وليعصر(عج)، ورودي شهرك قدس. تلفن: 7-2899869 و 2-2899251   دورنگار: 2899250-0282   نشاني اينترنتي: www.aba-ac.ir
4-  آدرس مؤسسه غيرانتفاعي اشراق به شرح ذيل است. استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد، كيلومتر 5 جاده اسفراين ـ اركان، بعد از نمايشگاه بين‌المللي. كدپستي: 55153-94531  تلفن: 7-2285701   دورنگار: 2285709-0584   نشاني اينترنتي: www.eshragh.ac.ir
5-  با توجه به تأسيس مؤسسه غيرانتفاعي آل طه در تهران و استقلال بخش خواهران از مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين (صدرا)، در كدرشته محل‌هاي 12539 و 32190، محل تحصيل خواهران در مؤسسه غيرانتفاعي آل طه و محل تحصيل برادران در مؤسسه غيرانتفاعي صدرا خواهد بود.
6-  عنوان صحيح گرايش كدرشته محل‌هاي 23284 (روزانه) و 23288 (شبانه) دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از كدرشته امتحاني 1214 (زيست شناسي ـ علوم جانوري)، «بافت شناسي آبزيان» مي‌باشد.
7-  عنوان صحيح رشته و گرايش كدرشته محل‌هاي 22296 و 22298 دانشگاه مراغه از كدرشته امتحاني 1206 (مجموعه زيست شناسي)، زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي (كد گرايش 6) مي‌باشد.
8-  شهريه هر واحد دروس نظري در گروه‌هاي آموزشي علوم پايه و فني و مهندسي دوره‌هاي مجازي پرديس شماره 2 زاهدان و پرديس بين‌الملل چابهار دانشگاه سيستان و بلوچستان، 000/800/1 ريال معادل يكصد و هشتاد هزار تومان مي‌باشد. 
داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org درميان ‌بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند.
ح ـ رشته‌ محل‌هاي حذف شده از دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1391
 

 

كدرشته محل
كدرشته امتحاني
نام رشته و گرايش تحصيلي
كدگرايش
تحصيلي
دوره تحصيلي
نام دانشگاه
21320
1203
شيمي ـ شيمي فيزيك
1
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21437
1203
شيمي ـ شيمي آلي
2
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21572
1203
شيمي ـ شيمي معدني
3
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21679
1203
شيمي ـ شيمي تجزيه
4
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21884
1204
فيزيك
1
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
22297
1206
ريززيست فناوري (نانوبيوتكنولوژي)
1
شبانه
دانشگاه اصفهان
23412
1208
رياضي محض
1
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
23413
1208
رياضي محض
1
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
23416
1208
رياضي كاربردي
2
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
23417
1208
رياضي كاربردي
2
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
51344
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
روزانه
دانشگاه هنر تهران
51345
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
روزانه
دانشگاه هنر تهران
51346
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
شبانه
دانشگاه هنر تهران
51347
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
شبانه
دانشگاه هنر تهران

 

* توضيح: لازم به ذكر است كه كدرشته محل‌‌هاي اعلام شده در جدول فوق، از رديف كدرشته محل‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1391 حذف شده است و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل‌ها انجام نشده است.

 

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

محمد mmmm
0 #98 پاسخ: نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت ناممحمد mmmm 1394-05-26 17:49
بنام خدا سلام. رتبه 1600 حقوق عمومی تکمیل ظرفیت پردیس و مجازی قبوله؟ تکمیل ظرفیت چه موقعی اعلام می شه و چه موقعی می ره سر کلاس.؟
-----------------
سلام. 1. شانس کمی دارید 2. قبل از ترم دوم اعلام می شود. احتمالا از ترم دوم کلاسها شروع می شوند.
علی محمدی
0 #97 RE: نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نامعلی محمدی 1392-10-09 20:07
سلام
با چه معدل دیپلمی می شود در شته کارشناسی حقوق دانشگاههای غیر انتفاعی تهران (بدون آزمون فقط بر اساس معدل) قبول شد . متشکرم
--------------------------
سلام. متاسفانه اطلاع ندارم. این شیوه به تازگی اجرا شده
شمیم
+2 #96 RE: نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نامشمیم 1392-06-15 10:03
سلام خسته نباشید من معدل کارشناسی ام رو اشتباه وارد کردم ایا امکان بخشودگی ان وجود دارد؟؟؟من شنیدم که اخراجم میکنن ایا صحت دارد؟؟؟ایا سابقه داشته در سال های گذشته؟؟؟؟
----------------------------
سلام. 1. به سنجش مراجعه کنید تا رتبه تان را چک کنند. 2. طبق مقررات بله 3. نمی دانم.
بالاخره کار غیراخلاقی ای کرده اید.
اکبرعبدی زاده
-1 #95 RE: نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت ناماکبرعبدی زاده 1392-06-07 20:45
حالا ببینیم هر چی خدا میخواد.
من هم تمام سعی ام را میکنم تا یه رتبه ی خوب بیارم
اکبرعبدی زاده
-1 #94 salamاکبرعبدی زاده 1392-06-07 15:58
سلام حامد جان خوبی؟
هدف از مزاحمت عرض ادب بود.خیلی وقته ندیدمت
حامد امسال ....؟
----------------------------
سلام جناب عبدی زاده عزیز. منتظر درخشش شما در آزمون ارشد هستیم.
بزرگواری. خیر، شرایط فراهم نیست. علاقه ای هم به این کار ندارم.
به امید شنیدن خبرهای خوش از شما.
جهت اطلاع شما: آقای محبوب(از ورودی های 87) در رشته تجارت بین الملل دانشگاه علامه پذیرفته شده اند.
samira
0 #93 كارنامه دوم و تغيير دانشگاه وگرايشsamira 1392-06-07 09:06
سلام.من كنكور ارشد 92 رشته بيوتكنوژي ميكروبي دانشگاه الزهرا قبول شدم كه انتخاب چهارم ام بود اما همين رشته رو در دانشگاه صنعتي مالك اشتر (تهران -لويزان)در انتخاب 23 ام زده بودم كه براي مصاحبه دعوت شدم و مصاحبه رو انجام دادم آيا بعد از دريافت كارنامه دوم با داشتن رتبه قبولي دانشگاه مالك، ميتونم در دانشگاه مالك ثبت نام كنم ؟چه مراحلي رو بايد طي كنم؟
--------------------
سلام. اطلاع ندارم، این سایت مخصوص داوطلبان رشته حقوق است.
غزال
0 #92 تکمیل ظرفیتغزال 1392-06-07 01:45
سلام. من رشته ام الهیات گرایش فقه و حقوقه . رتبه ام شده 990 احتمال قبولی توی تکمیل طرفیت برای یه دانشگاه روزانه یا شبانه رو دارم؟؟؟؟
---------------------
سلام. در جزا خیر. سایر رشته ها هم به نظرم خیر.
یاسمین
0 #91 انتخاب رشتهیاسمین 1392-01-26 00:52
درود و تشکر بابت سایت پربارتون.یه سوال داشتم ممنون می شم جواب بدید.من زمان ثبت نام ارشد پیام نور و غیرانتفاعی رو اسم نویسی نکردم الان زمان انتخاب رشته اردیبهشت ماه نمی تونم پیام نور رو بزنم؟؟؟
------------------
سلام. تا جایی که بنده اطلاع دارم خیر.
ناشناس
0 #90 پذیرش نیمه دومناشناس 1391-11-23 10:27
سلام
ایا دانشگاههای دولتی نیمه دوم هم پذیرش دارند؟
مقطع ارشد
---------------------------------
سلام.برخی جاها داشتند.
donya
0 #89 ثبت اشتباه معدلdonya 1391-10-28 13:30
با سلام من زمان ثبت نام آزمون ارشد معدلم را اشتباه وارد کردم تو بعضی سایت ها زه وقتی نتایج اولیه اعلام میشه میتونیم معدل را اصلاح کنیم می خواستم بدونم این صحت داره؟
----------------------------------
سلام.سال قبل اینطور بود. امسال خبر ندارم.
مرجان
0 #88 ارشدمرجان 1391-10-16 12:02
منم تو تکمیل ظرفیت ارشد واسه دی ماه واسم نوشته ذخیره نراق.خبر دارید که نراق مارو ثبت نام میکنه یا نه واسه فردا یا نه؟
--------------------------------
اطلاع ندارم. با مرکز آزمون دانشگاه آزاد تماس بگیرید.
اير ارسلان
0 #87 تكميل ظرفيتاير ارسلان 1391-10-15 14:53
سلام،من تكميل ظرفيت بهمن قبول شدم أما هنوز إز دانشگاهمون مدرك موقت ويا أصلي ليسانس رو نگرفتم ....حالا بايد چي كار كنم؟ أيا ثبت نامم ميكنند؟خرداد فارغ التحصيل شدم
----------------------------------
سلام. باید مدرکی دال بر فارغ التحصیل شدنتان ارائه دهید.
الهام
0 #86 تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد كارشناسي ارشدالهام 1391-10-14 11:00
با سلام و خسته نباشيد. من در تكميل ظرفيت مرحله دوم بهمن ماه قبول شدم . ولي هنوز فارغ التحصيل نيستم. و ترم اخر را ميگذرانم و بهمن ماه فارغ التحصيل مي شوم. ايا ميتوان در دانشگاه ازاد ثبت نام كنم و مدرك فارغ التحصيلي را اخر بهمن به دانشگاه ارائه بدهم. لطفا راهنمايي كنيد. با تشكر
----------------------------------
سلام. فکر نکنم موافقت کنند. باید با واحدی که قبول شدید صحبت کنید.
پریسا
+1 #85 نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نامپریسا 1391-10-13 09:35
ببخشید من درانتخاب اولم ذخیره شدم یعنی چه؟اگه قبول نشم نتخابای دیگه ام بررسی نمیشه؟موقع ثبت نام ارشد من درحال تحصیل بودم معدلم مغایرت داره اون چی میشه؟توروخدا جواب بدید زود مرررررررررررررر ردددددددددددددد ممممممممممممممم از استرسسسسسسسسسسسسسس

----------------------------------
سلام.
گویا دوستان پرسیده اند، حق ثبت نام دارید. معدل را هم نادیده می گیرند معمولا.
شاهو
+1 #84 ثبت مام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارششاهو 1391-09-06 17:51
با سلام و تشکر از خدمات سایت
با توجه به اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت ارشد در چند روز گذشته و قبولی من در دانشگاه پیام نور هیچ اطلاعیه ای برای زمان ثبت نام اعلام نشده . آیا شما گرامیان اطلاعی از زمان و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دارید ؟
------------------------------
سلام.
مدارک شناسایی - عکس - مدرک لیسانس یا گواهی مربوطه و ...
به دانشگاهی که قبول شده اید مراجعه کنید.
النا
-1 #83 در پایان ثبت نام در کارشناسی ارشد سراسری 92 برگه پرینت را نگرفتم ؟؟؟النا 1391-09-03 00:16
سلام در پایان ثبت نام در کارشناسی ارشد سراسری 92 برگه پرینت را نگرفتم! اما حالا هر چه به سایت سشجش میرم برگه را نمی توانم بگیرم
---------------------------
سلام. از این جا در خواست بدید: request.sanjesh.org/noetrequest
اگر ظرف حدود یک هفته پاسخ مناسبی ندادند حضوراً با کارت شناسایی به سازمان سنجش مراجعه کنید.
محمد 23
0 #82 ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشدمحمد 23 1391-09-01 14:51
سلام خسته نباشید. من در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور قبول شدم ولی هنوز از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل نشدم و بهمن ماه فارغ التحصیل میشم. با توجه به اینکه کسانی که تکمیل ظرفیت قبول شدن ورودی بهمن هستن میتونم در دانشگاهی که قبول شدم ثبت نام کنم و مدرک کارشناسیمو بهمن به دانشگاه تحویل بدم؟
----------------------------------------------
سلام. به نظرم خیر! جهت اطمینان حتما با واحد دانشگاهی که قبول شدید تماس بگیرید.
یوسف
0 #81 مغایرت معدلیوسف 1391-08-20 12:31
سلام
من در ثبت معدل کارشناسی در آزمون ارشد اشتباهی 6صدم بیشتر نوشتم .و متاسفانه بعد از پایان زمان تصحیح متوجه شدم.
کسی میدونه چطور میشه؟
منو راهنمایی کنید چون بعضی ها میگن اخراجم می کنند.
--------------------------------------------
سلام.برید سازمان سنجش اصلاح کنید.وگرنه اگر قبول شدید، کان لم یکن تلقی خواهد شد.
بهاره
+10 #80 نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نامبهاره 1391-08-04 07:49
fبا سلام و خسته نباشید
میشه بگین نتایج نهایی تکمیل ظرفیت ارشد سراسری حدودا کی اعلام میشه ؟
یا سالهای قبل کی اعلام میشد ؟ خیلی طول میکشه بیاد یا زود میاد ؟
مثلا توی بهمن میاد یا در عرض چند هفته ؟
ممنون از توجهتون
--------------------------------------------
سلام. در عرض چند هفته آینده انشاا...
امید متقی
+8 #79 نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نامامید متقی 1391-07-15 22:48
سلام حامد جان،تشکر بابت پشتکار وتلاشی که برای اداره ی سایتت داری
----------------------------------------------
سلام آقای دکتر. خیلی لطف کردی سر زدی. به امید موفقیت شما در مسند قضاوت هستیم امیدجان. پایدار باشی.
علی
0 #78 کارنامه نهاییعلی 1391-07-06 13:57
با درود بر شما و دوستان گرامی

آقای صفایی شما نمیدانید که چرا سازمان سنجش در اطلاع رسانی ارشد فراوان تاخیر میکند؟؟قرار بر آن بود که هفته نخست مهر کارنامه نهایی در سایت سازمان اعلام شود، اما هنوز که هنوزه اعلام نشده!!!پس هفته اول مهر از نظر مسئولان چه زمانیه؟چرا اینقدر مخاطبان را معطل میگذارند؟اگر با نگاهی بدبینانه بنگریم نه این است که میخواهند مخاطبان را به همراه خود بکشانند؟؟یا از ضعف مدیریتی آنهاست؟
چون همیشه و سریع پاسخ مرا میدهی ناچارم به شما بگویم گر چه مسئولیتی در این مورد ندارید.با یپاس از زحمات بی دریغ شما
------------------------------------------
سلام. وقتی که مدیر سازمانی به این میزان پراهمیت و تأثیرگذار در جامعه، هرموقع دلش میخواد میاد سازمان، چه انتظاری می توان از سایر کارمندان داشت! انشاا... ظرف هفته آینده منتشر می شود. زیاد خودتان را درگیر مسائل فرعی نکنید. به مشکلات اصلی زندگی تان برسید. موفق باشید.
فرزانه
-1 #77 اشتباه ار کارنامهفرزانه 1391-07-05 19:37
من ارشد حقوق جزا شرکت کردم اما قبول نشدم. فکر میکنم اشتباهی شده چون برام نمره حقوق اداری 7/6 رد شده. در صورتی که این دیر مربوط به گرایش جزا نیست. اگر کسی اطلاعی دارد به من کمک کنه. ممنون
---------------------------------------
سلام. با مرکز آزمون دانشگاه آزاد تماس بگیرید.
farhad
0 #76 زمان فارغ التحصیلیfarhad 1391-07-04 09:03
سلام.
اگر کسی مثلا هفته دوم مهر فراغ التحصیل بشه و بعد تو تکمیل ظرفیت قبول بشه حق ثبت نام دارد؟
-----------------------------------
سلام. مطابق مقررات خیر!ولی شاید خود دانشگاه آزاد میتونه نادیده بگیره! بعد از قبولی انشاا... با دانشگاه تماس بگیرید.
علی
0 #75 تاریخعلی 1391-07-02 07:54
با درود
دو سوال دارم:1-اطلاع دقیق دارید کی کارنامه نهایی منتشر میشه؟میدونم همین هفته هست.2-بنظر خودم منظور از رشته های دازای شرایط خاص که نمیتوانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند،رشته هاییه که تاریخ و ثبت نام آنها بطور اختصاصی انجام میشه مثل امور استراتژیک یا اطلاعات و... شما چطور فکر میکنید؟
با سپاس
--------------
سلام.1.اطلاع ندارم.2. تقریبا درسته . من قبلا گفتم ، برداشت من این است که شما حق شرکت در تکمیل ظرفیت را دارید
نوریان
+1 #74 نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نامنوریان 1391-06-31 21:10
با سلام خدنت تمام دوستان و با کسب اجازه از محضر دوست خوبم اقای صفایی.در جواب خانم سحر به نظرم شما واقعا حیف میکنید که میخاید برید ازاد یا پیام نور.هردوشون فک کنم یه سطح داشته باشن البته بعضیا ازادو ترجیح میدن و بعضیا پیام نور.ولی من میخام یه توصیه به شما بکنم.شما که کارشناسی علامه بودید پس نشون میده سطح علمیتون قطعا بالاس.اگه من جای شما باشم به چیزی جز روزانه فکر نمیکردم.من فک میکنم بهترین راه و انتخاب برای شما اینه که برنامه ریزی دقیقی بکنید واسه سراسری امسال و از همین فردا شروع کنید به خوندن.فکر ازاد و پیام نور رو هم از سرتون بریزید بیرون.مطمین باشید که میتونید.با تشکر فراوان.