پرینت

نتیجه نهایی آزمون كارشناسی ارشد 1391 + اطلاعیه تکمیل ظرفیت و شیوه ثبت نام

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

نتایج آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1391 امروز اعلام شد.

جهت مشاهده نتیجه آزمون کارشناسی ارشد 1391 اینجا را کلیک کنید.

زمان بندی ثبت نام را از طریق سایت دانشگاه پذیرفته شده یا سازمان سنجش پیگیری کنید.

به طور مثال : زمان بندی ثبت نام در دانشگاه کاشان

 

ج- اطلاعيه پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلهاي جديد و همچنين تكميل ظرفيت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1391، در تاريخ 24/7/1391 از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

با پیگری هایی که داشتیم متوجه شدیم که پاسخ چند سوال تغییر داشته است و رتبه دوستان زیادی نسبت به کارنامه اولیه1 دچار تغییر شده است. البته اطلاعات بنده در این حد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان سنجش مراجعه کنید.

از انجایی که برای درخواست بررسی مجدد نتایج نهایی این ازمون فرم الکترونیکی طراحی شده است لذا می بایست از تاریخ 13/06/91 پس از ورود به سیستم پاسخگویی الکترونیکی ازمون کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش، سال 91 را انتخاب و از میان نوع درخواست ها، درخواست بررسی نتیجه نهایی را انتخاب کرده و پس از تایید، فرم مربوط به این موضوع را تکمیل و ارسال نمایید. لازم به ذکر است شروع بررسی درخواستهای مذکور پس از اتمام مهلت تعیین شده برای ثبت درخواستهای بررسی مجدد نتیجه اولیه آزمون خواهد بود. تذکر مهم: به درخواستهایی که خارج از این روش ارسال شود به هیچ عنوان پاسخ داده نخواهد شد و درخواست داوطلب حذف می گردد. بنابراین از ارسال درخواست بررسی مجدد در بخش سوالات عمومی جدا خودداری فرمایید. با تشکر


د- تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غني‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامي‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ از كليه‌ پذيرفته‌ شدگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ هريك‌ از 127 كد رشته‌ امتحاني‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد با توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده در ذيل به سايت اينترنتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط براي ثبت‌نام مراجعه نمايند، لذا پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسساتي كه در سايت اينترنتي دانشگاههاي مذكور برنامه زماني ثبت نام درج نگرديده بايد براساس برنامه زماني سازمان سنجش منحصراً در يكي از روزهاي شنبه 18/6/91 ، يكشنبه 19/6/91 و دوشنبه 20/6/91 براي ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
1ـ در گزينش هر يك از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمي لازم تعيين شده ملاك عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر رشته با رعايت آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و گزينش بر اساس آن انجام گرفته است.
2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان از اوايل مهرماه قابل دسترسي خواهد بود.
3- تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته شدگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد در حيطه وظايف اين سازمان نمي‌باشد. لذا در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.

 


ه‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي‌عالي‌انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد و يكبرگ‌ فتوكپي‌ آن‌.
تبصره‌1-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ياموسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه  را ارائه‌ نمايند.
تبصره‌2-پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ 31/6/91 فارغ التحصيل مي شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/90 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم ذيل درج  و پس از تاييد مسوول ذيربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد.

 

دريافت فرم تاييديه معدل فرمت PDF

 

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3 - شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌،براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4 -  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشدناپيوسته‌ داخل‌) سال 1391 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفي‌نامه‌هاي‌مذكوردرذيل‌لازم‌است‌حداكثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 92-1391 توسط پذيرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد، ‌در غير اين‌ صورت‌ از ثبت‌نام ‌آنان ‌براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن‌» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌-براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌ ، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفي‌نامه‌رسمي‌ازستادمشترك‌ سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامي‌ وياوزارت‌ جهادكشاورزي  باامضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ وسايرشرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند، مي‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأئيديه سهميه ثبت‌نامي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به مؤسسات مي‌باشد.
7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي مصوب 31/2/1386 وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.
و‍- تذكرات‌ مهم  
1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3ـ معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت نام و يا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
تبصره‌- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند، لازم‌ است‌ معدل‌ كل‌ واحدهاي‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «0» تا«20» تا تاريخ 31/6/90 توسط موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ فارغ‌التحصيلي‌ در فرم‌ مذكور‌ درج‌ گردد. به عبارت ديگر آندسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام براي شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر بوده اند نيز معدل واحدهاي گذارنده خود را  تا تاريخ 31/6/90 برمبناي«0» تا «20 » وتا دو رقم اعشار در فرم مذكوردرج نمايند.
4- توجه : نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي  به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1391 ابلاغ گرديده است تا  از ثبت نام پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك مندرج لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان مهرماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌«كان‌لم‌ يكن‌» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
7- به دليل عدم وصول نتايج مصاحبه دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ تهران و همچنين واحد قم و مؤسسه غيرانتفاعي اخلاق و تربيت ـ قم تا زمان اعلام نتايج نهايي، هيچ داوطلبي در اين رشته‌ها و موسسات آموزش عالي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نخواهد شد.
زـ موارد اصلاحي درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1391

 

1- محل تحصيل كدرشته محل‌هاي 13892 (دوره روزانه) و 13898 (دوره شبانه) دانشگاه خوارزمي(تربيت معلم سابق) تهران از رشته امتحاني 1137- مطالعات زنان (كد گرايش 1)، در تهران مي‌باشد.

 

2-  عنوان صحيح دوره تحصيلي كدرشته محل 42321 از كدرشته امتحاني 1301 (مجموعه مهندسي منابع طبيعي ـ مرتع و آبخيزداري) مؤسسه غيرانتفاعي هراز آمل، غيرانتفاعي مي‌باشد.
3-  آدرس مؤسسه غيرانتفاعي آبا به شرح ذيل است. استان قزوين، شهرستان آبيك، ميدان وليعصر(عج)، ورودي شهرك قدس. تلفن: 7-2899869 و 2-2899251   دورنگار: 2899250-0282   نشاني اينترنتي: www.aba-ac.ir
4-  آدرس مؤسسه غيرانتفاعي اشراق به شرح ذيل است. استان خراسان شمالي، شهرستان بجنورد، كيلومتر 5 جاده اسفراين ـ اركان، بعد از نمايشگاه بين‌المللي. كدپستي: 55153-94531  تلفن: 7-2285701   دورنگار: 2285709-0584   نشاني اينترنتي: www.eshragh.ac.ir
5-  با توجه به تأسيس مؤسسه غيرانتفاعي آل طه در تهران و استقلال بخش خواهران از مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتألهين (صدرا)، در كدرشته محل‌هاي 12539 و 32190، محل تحصيل خواهران در مؤسسه غيرانتفاعي آل طه و محل تحصيل برادران در مؤسسه غيرانتفاعي صدرا خواهد بود.
6-  عنوان صحيح گرايش كدرشته محل‌هاي 23284 (روزانه) و 23288 (شبانه) دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از كدرشته امتحاني 1214 (زيست شناسي ـ علوم جانوري)، «بافت شناسي آبزيان» مي‌باشد.
7-  عنوان صحيح رشته و گرايش كدرشته محل‌هاي 22296 و 22298 دانشگاه مراغه از كدرشته امتحاني 1206 (مجموعه زيست شناسي)، زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي (كد گرايش 6) مي‌باشد.
8-  شهريه هر واحد دروس نظري در گروه‌هاي آموزشي علوم پايه و فني و مهندسي دوره‌هاي مجازي پرديس شماره 2 زاهدان و پرديس بين‌الملل چابهار دانشگاه سيستان و بلوچستان، 000/800/1 ريال معادل يكصد و هشتاد هزار تومان مي‌باشد. 
داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org درميان ‌بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند.
ح ـ رشته‌ محل‌هاي حذف شده از دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال 1391
 

 

كدرشته محل
كدرشته امتحاني
نام رشته و گرايش تحصيلي
كدگرايش
تحصيلي
دوره تحصيلي
نام دانشگاه
21320
1203
شيمي ـ شيمي فيزيك
1
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21437
1203
شيمي ـ شيمي آلي
2
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21572
1203
شيمي ـ شيمي معدني
3
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21679
1203
شيمي ـ شيمي تجزيه
4
شبانه
دانشگاه خوارزمي تهران
21884
1204
فيزيك
1
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
22297
1206
ريززيست فناوري (نانوبيوتكنولوژي)
1
شبانه
دانشگاه اصفهان
23412
1208
رياضي محض
1
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
23413
1208
رياضي محض
1
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
23416
1208
رياضي كاربردي
2
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
23417
1208
رياضي كاربردي
2
روزانه
دانشگاه خوارزمي تهران
51344
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
روزانه
دانشگاه هنر تهران
51345
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
روزانه
دانشگاه هنر تهران
51346
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
شبانه
دانشگاه هنر تهران
51347
1361
مديريت پروژه و ساخت
1
شبانه
دانشگاه هنر تهران

 

* توضيح: لازم به ذكر است كه كدرشته محل‌‌هاي اعلام شده در جدول فوق، از رديف كدرشته محل‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1391 حذف شده است و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل‌ها انجام نشده است.