پرینت

درج چند مقاله نایاب از استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

جناب آقای مجید صادق‌نژاد (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی) چند مقاله جدید از استاد گرانقدر آقای دکتر نجفی ابرندآبادی گردآوری کرده اند که عموماً، در دسترس همگان قرار ندارد. ایشان زحمت درج شیوه صحیح ارجاع‌دهی به این مقالات را هم کشیده‌اند. جهت دانلود هریک از فایل ها، بر روی عنوان آن کلیک کنید.

  1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، زن در جرم­شناسی و حقوق کیفری (مجموعه مقالات همایش بین ­المللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال، آینده، تهران، آذر 1383)، زیر نظر دکتر نسرین مهرا، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، سال 1384.
  2. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، رویکرد جرم­ شناختیِ قانون حقوق شهروندی (دربارۀ رابطۀ آیین دادرسی کیفری با جرم­ شناسی)، مجموعه مقالات حقوق شهروندی، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نشر گرایش)، چاپ اول، سال 1388.
  3. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم­ شناسی تا آسیب اجتماعی شناسی، مجلۀ تحقیقات حقوقی (یادنامۀ شادروان دکتر رضا نوربها)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمیمۀ شمارۀ 56، زمستان 1390.
  4. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرشناسی نو- جرم­شناسیِ نو؛ درآمدی بر سیاست جناییِ مدیریتیِ خطرمدار، تازه­ های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، زیر نظر دکتر نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ اول، بهار 1388.
  5. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از جرم‌شناسی نظری تا جرم‌شناسی کاربردی (به مناسبت انتشار نشریه‌ی جرم‌شناسی پیشگیری)، نشریه‌ی جرم‌شناسی پیشگیری، پیش شماره 1، بهار 1390.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفاً نظر خود را در این کادر وارد کنید

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط