پرینت

کارنامه عده ای از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای دادگستری سال 86 تا 90

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

  رتبه، درصد و معدل برخی از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای دادگستری سال 86 تا 90 به نقل از سایت موسسه دوراندیشان در ادامه مطلب درج می شود.
 
رتبه، درصد و معدل برخی از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای مرکز – سال 86
رتبه
نام
و نام خانوادگی
درصد دروس
مدنی
آ.د.م
جزا
آ.د.ک
تجارت
اصول استنباط
معدل
1
آرزو
سادات موسوی زاده
100%
88%
66%
100%
80%
81%
49/17
2
نسیم فقدانی
100%
86%
68%
92%
80%
93%
17/40
3
سید فاطمه سجادی
100%
86%
83%
92%
55%
93%
17/00
27
امیرآذرباد
100%
80%
68%
71%
66%
73%
15/80
53
لیلاوالایی
83%
83%
55%
80%
68%
93%
40/15
93
سمیه پور یحیی
73%
73%
68%
78%
73%
86%
14/80
115
فاطمه جمالی پارسا
75%
71%
71%
85%
70%
60%
14/60
169
میرعلی اکبر شربیانی
86%
80%
61%
54%
60%
75%
14/20
210
امین عادل احمدیان
73%
58%
73%
94%
60%
60%
14/00
369
آزاده برغی
75%
58%
58%
78%
58%
75%
13/20
 
رتبه، درصد و معدل برخی از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای مرکز – سال 87
رتبه
نام
و نام خانوادگی
درصد دروس
مدنی
آ.د.م
جزا
آ.د.ک
تجارت
اصول استنباط
معدل
1
مینا سادات رضوی
80%
80%
100%
86%
100%
51%
17/00
2
هادی مهدیان
80%
83%
93%
68%
86%
40%
15/60
3
پگاه عارفی مقدم
80%
68%
100%
80%
86%
31%
15/40
27
سحر تهرانی فرد
70%
55%
100%
75%
81%
45%
14/20
27
هادی رضایی زاده
73%
60%
86%
66%
86%
53%
14/20
53
نسترن عزتی
53%
60%
100%
60%
93%
51%
13/80
95
معصومه خداکرمی
68%
60%
93%
60%
73%
33%
13/40
113
نفیسه معارفی
63%
56%
93%
55%
88%
26%
13/20
168
پریا مجیدی
61%
58%
93%
63%
70%
25%
12/80
211
امیر طریقی
66%
43%
81%
66%
73%
48%
12/60
358
نرگس رحیمی ستوده
63%
26%
95%
78%
56%
53%
12/00
503
آزاده قورچیان
55%
56%
88%
53%
51%
38%
11/6
 
رتبه، درصد و معدل برخی از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلای مرکز – سال 88
رتبه
نام
و نام خانوادگی
درصد دروس
مدنی
آ.د.م
جزا
آ.د.ک
تجارت
اصول استنباط
معدل
درصد اولین فرد قبولی
86%
81%
88%
73%
100%
80%
6/17
17
محمدرضا یوسفی
80%
95%
80%
80%
93%
75%
17
24
مهدی صالحی نیا
100%
88%
58%
78%
93%
76%
89/16
68
مجید کربلایی استیلی
90%
88%
65%
63%
100%
60%
15/16
147
طیبه سلیمانی نژاد
75%
80%
73%
71%
100%
73%
78/15
161
زهرا صادقی
78%
85%
65%
66%
95%
61%
41/15
334
مرضیه جلیلوند
55%
83%
66%
80%
80%
66%
32/14
467
محمدعلی زرین کاسه
81%
65%
56%
68%
86%
60%
12/14
درصد اولین فرد مردودی
70%
66%
70%
68%
81%
55%
92/13
1 کردستان
پرستو توفیقی
86%
95%
85%
86%
73%
73%
98/16
18 اردبیل
خدیجه مجیدی
55%
75%
60%
73%
88%
50%
56/13
31 مازندران
هاجر دریایی
81%
53%
75%
70%
81%
48%
87/13
22 قزوین
ناهید زیارانی
75%
65%
43%
68%
75%
43%
69/12
39 گیلان
زهرا عمارلو
88%
90%
50%
55%
77%
50%
58/14
 
رتبه، درصد و معدل برخی از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلا – سال 89
رتبه
نام  و نام خانوادگی
درصد دروس
مدنی
آ.د.م
جزا
آ.د.ک
تجارت
اصول استنباط
معدل
5
مرتضی بهرامی (مرکز)
95%
81%
78%
89%
65%
51%
10/16
1
سعید فرزانه (کرمانشاه)
68%
92%
65%
84%
60%
64%
86/14
1
سید حسین حسینی (قم)
86%
94%
43%
73%
40%
63%
16/14
1
ابراهیم فصیحی مقدم(گیلان)
95%
64%
70%
87%
58%
63%
99/14
1
محمد کریمی (مرکزی)
93%
85%
81%
87%
66%
77%
69/16
1
حسین پناهی (فارس)
88%
88%
58%
82%
66%
51%
35/15
2
فاطمه نیک خراسانی ( خراسان)
81%
75%
61%
82%
65%
71%
80/14
8
زهرا شکیبانیا (قزوین)
83%
62%
23%
70%
23%
53%
66/11
12
مریم صدوقیان (خوزستان)
58%
83%
56%
77%
40%
57%
77/12
14
وحید جعفری (قم)
66%
61%
56%
64%
33%
42%
31/11
37
مصطفی طالبی پورناکی (آذربایجان غربی)
75%
76%
16%
71%
35%
23%
29/11
38
سعید تکاب
(آذربایجان غربی)
68%
81%
30%
61%
28%
44%
28/11
63
هادی شیرازی (گلستان)
63%
70%
61%
75%
21%
38%
65/11
80
علی اصغر نجاتیان (فارس)
76%
70%
51%
78%
36%
44%
61/12
95
زهرا گماری (اصفهان)
56%
61%
61%
70%
50%
53%
85/11
119
الهام اعتصامی (اصفهان)
63%
44%
43%
82%
51%
75%
58/11
135
حمیده حسین­زاده (اصفهان)
68%
68%
35%
68%
50%
22%
37/11
144
نفیسه امیراحمدی (مرکز)
90%
75%
60%
84%
35%
36%
73/13
189
نسیم مهماندوست (مرکز)
80%
79%
55%
80%
33%
61%
51/13
431
حسین ادیب (مرکز)
75%
83%
55%
63%
30%
38%
45/12
 
رتبه، درصد و معدل برخی از پذیرفته شدگان آزمون کانون وکلا – سال 90
رتبه
نام  و نام خانوادگی
درصد دروس
مدنی
آ.د.م
جزا
آ.د.ک
تجارت
اصول استنباط
معدل
1
مهدی حسن زاده (خوزستان)
45%
66%
66%
72%
61%
51%
14/ 12
24
سارا سرکاری (خوزستان)
59%
53%
48%
12%
48%
35%
12/ 9
46
امین صادقپور (آذربایجان شرقی)
40%
53%
60%
51%
40%
33%
50/ 9
31
سیمین تاجمیری (اصفهان)
63%
81%
50%
16%
50%
55%
11/ 11
128
فاطمه کارگر دوست (اصفهان)
45%
55%
51%
31%
46%
35%
17/ 9
8
محمد محمودی بریجانی (زنجان)
68%
46%
53%
51%
45%
23%
29/ 10
17
اویس رضوانیان (قزوین)
43%
68%
35%
44%
56%
66%
39/ 10
20
حامد رستمی (مرکز)
73%
68%
70%
59%
51%
36%
68/ 12
84
لیلا فاضل (مرکز)
70%
63%
55%
55%
41%
53%
66/ 11
164
منا ترابی (مرکز)
75%
51%
50%
46%
50%
45%
05/ 11
321
سحر الله­خانی (مرکز)
45%
75%
43%
33%
46%
60%
28/ 10
1659
زهرا کشانی (مرکز)
49%
53%
26%
12%
31%
40%
53/ 7
3
سارا نوین اصفهانی (بوشهر)
68%
76%
48%
48%
38%
56%
71/ 11
22
سید علیرضا افشین (بوشهر)
63%
60%
43%
20%
50%
50%
95/ 9
33
سمیه قاسم زاده (فارس)
66%
63%
38%
38%
65%
61%
32/ 11
16
سمیه بدخش (کرمان)
58%
45%
47%
29%
38%
40%
66/ 8