پرینت

سلسله نشست‌های گروه حقوق كيفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربيت مدرس: تحلیل حقوقی-کیفرشناختی مجازات‌های جایگزین حبس

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های گروه حقوق كيفری و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس
(نشست دهم)

«تحلیل حقوقی-کیفرشناختی مجازات‌های جایگزین حبس»

«ارزیابی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آئین نامۀ اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393»

با همکاری
مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

استاد دکتر محمد آشوری (استاد دانشگاه تهران)

دکتر محمد فرجیها (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

زمان: سه شنبه 1393/12/19        ساعت 15
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن استاد شکویی

شرکت برای عموم آزاد است.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط