پرینت

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰                                                              ۲۲/۲/۱۳۹۴

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در اجرای ماده۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲، آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:

ماده۲ـ واژه‌های اختصاری به کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز

ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی

ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز

د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء می‌نمایند.

ه) محکومیت: محکومیت‌های قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز

ماده۳ـ انتقال اطلاعات از سامانه‌ها می‌بایست مطابق شرایط زیر انجام شود:

الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد.

ب) علاوه بر مشخصات فردی محکـومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء ، علت آن مشخص باشد.

ج) تولید و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع‌رسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین‌نامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد.

د) دسترسی مراجع ذی‌صلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی باشد؛ به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذی‌ربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد.

ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد.

و) ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها به صورت موقت یا دائم ممنوع است.

تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیت‌هایی که در پایگاه ثبت نشده‌اند یا اطلاعات آنها کامل نیست، در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود.

ماده۴ـ دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.

ماده۵ ـ مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادستان کل کشور.

ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.

ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

د) وزیر دادگستری.

ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.

و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی.

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.

ماده۶ ـ مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد، دسترسی دارند:

الف) رئیس کل دادگستری استان.

ب) رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان.

ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان.

د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.

ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.

ماده۷ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت‌های کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می‌باشد.

تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهل‌انگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهدبود.

ماده۸ ـ در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریت‌های خاص که به یک مرجع داده می‌شود، دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از سوی او تغییر نماید.

ماده۹ـ این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

                                                        رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ج ـ دستگاه‌های کاشف: دستگاه‌هایی که براساس ماده‌(۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.

د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ماده۲ـ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه‌ای به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشـور) اعلام می‌شود، واریـز می‌گـردد تا معـادل دویست میلیـارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده آنها، برای توزیع بین دستگاه‌های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می‌شود، واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:

الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه‌های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.

ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاه‌هـای ذی‌ربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده‌(۹) قانون.

ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینه‌های نگهداری و تأمین هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.

د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات موردنیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری و امکانات موردنیاز مراجع رسیدگی کننده.

ماده۳ـ مبلغ موضوع ماده‌(۲) در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولـی منابع قانـون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده‌یاد شده می‌باشد.

ماده۴ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

انتخاب رشته آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

پرینت

نشست هشتاد و سوم تازه های علوم جنایی: رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به سیاست‌های کنترل جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام ایزد یکتا

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 سلسله نشست‌های تازه­ های علوم جنایی

 نشست هشتاد و سوم

رویکرد جرم شناسی فرهنگی به سیاست های کنترل جرم

 ارائه کننده

دکتر فرهاد الله وردی

مدرس دانشگاه

 

زمان: یکشنبه 20 اردیبهشت1394

ساعت 17 و 30 دقیقه

محل برگزاری: تالار آزادی

پرینت

معرفی دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیش‌گیری از جرم در دانشگاه فردوسی مشهد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده علوم اداري و اقتصادي

 سلسله نشست‌های تازه­ های علوم جنایی فردوسي

 نشست افتتاحيه

معرفي دانشنامه بزه ديده شناسي و پيشگيري از جرم

 ارائه کننده

دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 

زمان: چهارشنبه 23 اردیبهشت1394

ساعت 18:30

محل برگزاری: تالار دکتر رزمي دانشکده علوم اداري و اقتصادي

نکته:

1)      حضور در جلسه براي دانشجويان کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه فردوسي مشهد (دانشکده علوم اداري و  پرديس بين الملل) الزامي است.

2)      جلسه دوم سلسله نشست­ هاي تازه­هاي علوم جنايي فردوسي روز چهارشنبه 22/7/94 ساعت 18 برگزار خواهد شد.

پرینت

تلاش مسئولان فرانسه براي کاهش انتقادات از لايحه اطلاعاتي

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مقامات بلند پایه فرانسه شب گذشته تلاش کردند نگرانی های ناشی از تصویب یک لایحه بحث برانگیز اطلاعاتی را کاهش دهند.
این لایحه که به نام مبارزه با تروریسم توسط دولت ارائه شده بود، با چهارصد و سی و هشت رای موافق در برابر هشتاد و شش رای مخالف و چهل و دو رای ممتنع به تصویب رسید. منتقدان این لایحه هشدار داده اند که ممکن است اجرای تدابیر پیش بینی شده در این لایحه نظارت های گسترده بر زندگی شهروندان را به همراه داشته باشد.
این لایحه ماموریت سرویسهای اطلاعاتی فرانسه را از تدابیر لازم برای پیشگیری از تروریسم گرفته تا مبارزه با جاسوسی اقتصادی تعریف می کند و دست نیروهای اطلاعاتی را برای استفاده از روشهای مختلف جاسوسی از جمله شنودهای تلفنی، نصب دوربین های نظارتی یا نرم افزارهای جاسوسی، دسترسی به داده های اتصال به اینترنت و ... باز نگه می دارد.
این لایحه اواخر ماه مه در سنای آمریکا به رای گذاشته خواهد شد و این احتمال وجود دارد که در آن تغییرات و اصلاحاتی ایجاد شود.
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه شب گذشته ضمن ابراز خرسندی از تصویب این لایحه تاکید کرده است این سند قانونی آزادیهای بنیادین جامعه فرانسه را حفظ می کند اما چارچوب مشخصی برای فعالیت سرویس های اطلاعاتی به وجود می آورد و ابزار بیشتری در اختیار آنها قرار می دهد. والس افزود: من امیدوار هستم که این سند پیش از تابستان به تصویب نهایی برسد و هر چه زودتر به اجرا گذاشته شود.
این لایحه پیش از حملات افراط گرایان در پاریس که ژانویه گذشته صورت گرفته و هفده قربانی بر جا گذاشت، در دست تهیه بود اما از دیدگاه مقامات دولت فرانسه، این وقایع ضرورت و اهمیت تصویب چنین لایحه ای را افزایش داد.
والس خاطر نشان کرد وحدت شمار زیادی از نمایندگان احزاب مخالف برای حمایت از این لایحه نشان می دهد زمانی که کشور با خطرات و تهدیدهای تروریستی بی سابقه روبرو است، حس مسئولیت فراتر از اختلافات سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه، نیز برای کاهش انتقادات از این لایحه بحث برانگیز، تاکید کرده است پس از پایان روند تصویب این لایحه در پارلمان به شورای قانون اساسی کشور متوسل خواهد شد تا ضمانت این نهاد قضایی بلندپایه را در خصوص مطابقت کامل این سند با قانون اساسی بگیرد.
با این وجود توسل به چنین ابتکاری از طرف رئیس جمهور فرانسه امری بی سابقه در این کشور است و فرانسوا اولاند هم نتوانسته است نگرانی و انتقادات مخالفان لایحه یادشده را برطرف سازد و آنها همچنان بیم آن دارند که اجرای این لایحه دست سرویس های اطلاعاتی و امنیتی را برای به کارگیری روشهای نظارتی بسیار شدید باز کند.
روز دوشنبه صدها معترض در نزدیکی ساختمان مجمع ملی فرانسه در پاریس تجمعی اعتراض آمیز تحت عنوان بیست و چهار ساعت پیش از 1984 برگزار کردند. این عنوان به رمان معروف جرج ارول نویسنده انگلیسی اشاره داشت.

پرینت

درج چند مقاله نایاب از استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

جناب آقای مجید صادق‌نژاد (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی) چند مقاله جدید از استاد گرانقدر آقای دکتر نجفی ابرندآبادی گردآوری کرده اند که عموماً، در دسترس همگان قرار ندارد. ایشان زحمت درج شیوه صحیح ارجاع‌دهی به این مقالات را هم کشیده‌اند. جهت دانلود هریک از فایل ها، بر روی عنوان آن کلیک کنید.

 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، زن در جرم­شناسی و حقوق کیفری (مجموعه مقالات همایش بین ­المللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال، آینده، تهران، آذر 1383)، زیر نظر دکتر نسرین مهرا، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، سال 1384.
 2. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، رویکرد جرم­ شناختیِ قانون حقوق شهروندی (دربارۀ رابطۀ آیین دادرسی کیفری با جرم­ شناسی)، مجموعه مقالات حقوق شهروندی، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نشر گرایش)، چاپ اول، سال 1388.
 3. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم­ شناسی تا آسیب اجتماعی شناسی، مجلۀ تحقیقات حقوقی (یادنامۀ شادروان دکتر رضا نوربها)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمیمۀ شمارۀ 56، زمستان 1390.
 4. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرشناسی نو- جرم­شناسیِ نو؛ درآمدی بر سیاست جناییِ مدیریتیِ خطرمدار، تازه­ های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، زیر نظر دکتر نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ اول، بهار 1388.
 5. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از جرم‌شناسی نظری تا جرم‌شناسی پیشگیری (به مناسبت انتشار نشریه‌ی جرم‌شناسی پیشگیری)، نشریه‌ی جرم‌شناسی پیشگیری، پیش شماره 1، بهار 1390.

 

 

 

پرینت

جزئيات برگزاری آزمون های دكتری در سال ۱۳۹۵/ برگزاری آزمون ۲ بار در سال

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

ابراهيم خدایی رييس سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران افزود: آيين‌نامه شيوه پذيرش در آزمون دكتري با هدف تفکیک فرآیند سنجش علمی از فرآیند پذیرش دانشجو و اعتباربخشی و استانداردسازی آزمون‌ها و تقویت اختیار گروه‌های آموزشی انجام شده است و براين اساس قرار است آزمون دکتری سالانه دو بار برگزار شود.
 
وي ادامه داد: با برگزاري آزمون دكتري دو بار در سال زمينه تكرار آزمون براي داوطلبان فراهم مي‌شود و داوطلبان بدون هيچ محدوديتي مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.
 
رييس سازمان سنجش خاطرنشان كرد: هدف این است که آزمون دکتری بر اساس یکسری مواد امتحانی شامل آزمون عمومی و استعداد تحصیلی و آزمون تخصصی شامل دروس پایه و اصلی به تعداد بیش از دو بار در سال برگزار شود كه  آزمون در سال اول اجراي آیین نامه یعنی سال ۹۵ دوبار برگزار خواهد شد. 
 
وي گفت: طبق آئین‌نامه جدید، دانشگاه‌ها برای پذیرش اعلام عمومی می‌کنند و داوطلب به دانشگاه مراجعه می‌کند و دانشگاه‌ها بر اساس شیوه نامه اعلام شده، داوطلبان مورد نظر را انتخاب می‌کنند. 
 
خدایی اضافه کرد: سپس فرد ثبت نام موقت را انجام می‌دهد اما دانشگاه اسامی را برای تائید نهایی به سنجش ارسال می‌کند و سنجش بر اساس حد نصاب نمره عمومی اعلام شده، نمره آن فرد و رعایت فرآیندهای قانونی، پذیرش را نهایی می‌کند.
 
وی گفت: استعداد تحصیلی، آزمون زبان و دروس تخصصی در حد دروس پایه و اصلی؛ رشته اصلی در این آزمون مدنظر است.
پرینت

طرح موسوم به حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر تأیید شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/02/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

مستندات

 

رديف تاريخ وضعيت ملاحظات
1 1393/09/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي مرحله اول
2 1393/09/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله اول
3 1393/09/26 نظر مجمع مشورتي فقهي مرحله اول
4 1393/10/01 نظر مجمع مشورتي فقهي مرحله اول
5 1393/10/03 نامه شوراي نگهبان (استمهال) مرحله اول
6 1393/10/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مرحله اول
7 1393/11/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي) مرحله دوم
8 1393/11/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله دوم
9 1393/12/04 نامه شوراي نگهبان (استمهال) مرحله دوم
10 1393/12/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مرحله دوم
11 1394/01/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي) مرحله سوم
12 1394/02/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مرحله سوم
پرینت

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در منابع آزمونی

 حقوق جزا (حقوق کیفری) به معناي وسيع كلمه شاخه‌ای از حقوق است كه موضوع آن مطالعه‌ي جرايم و مجازات اعمالي است كه به جهت بي‌نظمی در جامعه نسبت به مرتكبين اين اعمال اجرا مي‌شود و از حقوق جزاي عمومي و اختصاصی، آيين‌دادرسي كيفری، كيفرشناسی و يا علم اداره‌ی زندانها و حقوق كيفری بين‌المللي بحث می‌نمايد. دانشجوياني كه قصد تحصيل در اين شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثي چون پليس علمي يا كشف علمي جرايم، روانشناسي و روان پزشكي كيفري، جرم‌شناسي، جامعه شناسي جنايي و پزشكي قانوني نيز آشنا مي‌شوند؛ به طوري كه پس از اتمام تحصيل در مباحث پيش گفته تسلط مي‌يابند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو می‌باشد.

 شما می‌توانید با مسؤولیت خویش، از نظرات مدیریت سایت استفاده کرده و جهت مطالعه منابع به ادامه مطلب رجوع کنید.

پرینت

تمديد مدت زمان انتخاب رشته دکتری 94+ اصلاح دفترچه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) سال 1394 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي‌ دوره دکتری تخصصي (Ph.D) سال‌ 1394 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند با توجه به اعلام رشته محل‌هاي جديد تحصيلي و همچنين اصلاحات اعلام شده در خصوص برخي از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز يكشنبه مورخ 94/2/6  نسبت به ثبت اولويت‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مربوط و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اين اطلاعيه، نسبت به ثبت كدرشته‌ محل‌هاي مورد نظر حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ 94/2/6 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده‌اند، در صورت تمايل با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

منبع ضروری آزمون‌های حقوق جزایی عمومی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

انتشار کتاب:

ساده ساز  حقوق جزای عمومی

حمیدرضا کلانتری

تعداد صفحات: 432 صفحه (با فونت 11)           چاپ اول           قیمت: 200/000 ریال

دانلود صفحاتی از کتاب

ویژگی ها از زبان نویسنده:

 • متن مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
 • متن مواد آیین نامه های اجرایی مواد 23، 79، 96 قانون مجازات اسلامی
 •  آزمون دکتری حقوق (دانشگاه آزاد اسلامی)
 •  آزمون کارشناسی ارشد (دانشگاه های سراسری و آزاد)
 • آزمون های مشاغل حرفه ای حقوق (وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی، سردفتری)
 • تطبیق و اصلاح متن پرسش ها با آخرین قوانین مصوب
 • طبقه بندی موضوعی پرسش ها براساس مواد
 • ارایه پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش
 • چاپ اول : روزآمد تا  بهار 1394

 

توصیه مدیر سایت: با مطالعه این چند صفحه که آقای کلانتری قرار داده اند؛ همچنین با در نظر گرفتن سایر آثار ایشان، به این نتیجه رسیدم که بهترین و بروزترین و کم غلط ترین کتاب تست حقوق جزایی عمومی، این کتاب است.

پرینت

معرفی دانشنامه بزه‌دیده شناسی و پیشگیری از جرم در دانشگاه شیراز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سلسله نشست های بخش حقوق جزا و جرم شناسی

نشست سوم :

معرفی دانشنامه بزه‌دیده شناسی و پیشگیری از جرم

زمان: سه شنبه  1/2/94         ساعت 17:30

مکان: تالار حکمت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

با حضور :

فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان فارس

جناب سرهنگ دکتر محمد بارانی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی استان فارس

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در استان فارس

جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر امیر حسن نیاز پور، عضو  هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

و سایر دست اندرکاران اجرای طرح                                 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

شرکت برای عموم آزاد است.

پرینت

آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های حقوقی

آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌، مقاله استاد گرانقدر، آقای دکتر سید حسین صفایی و آقای دکتر محمود کاظمی است. پیشنهاد می کنم حتماً این مقاله را مطالعه کنید.

چکیده طی چند سال گذشته تغییراتی در نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران صورت گرفته که موجب آسیب جدی به این نظام و به تبع آن، تضعیف نظام حقوقی کشور شده است.البته برخی ایرادها به رشتۀ حقوق اختصاص ندارد و در رشته‌های دیگر علوم انسانی نیز دیده می‌شود. بخشی از این آسیب‌ها مرتبط با استادان (مانند شیوۀ جذب، ارتقا، اشتغال استادان به کار‌های مختلف غیردانشگاهی و...) و بخشی مربوط به شیوۀ پذیرش دانشجو (جذب متمرکز و بدون ضابطۀ دانشجو و گاه بدون آزمون و در سطح گسترده در مقاطع تحصیلات تکمیلی) و برخی دیگر مربوط به شیوۀ آموزش (انباشت مطالب حفظی، بیگانگی دانشجویان با مسائل عملی حقوقی، نظام تورم نمره و...) و یا مربوط به پژوهش (کمبود پژوهش اصیل و بنیادین، رواج کپی‌برداری و ترجمه از آثار دیگران و...) حقوق است و سرانجام بخشی به منابع درسی و رشته‌ها‌ی تحصیلی و شیوۀ مدیریت دانشگاه‌ها و رعایت نکردن استقلال آن‌ها مربوط می‌شود. در این مقاله تلاش شده است با تحقیق میدانی و نظرخواهی از استادان و صاحب‌‌نظران باتجربه و پیش‌کسوت، آسیب‌ها و چالش‌های موجود شناسایی و ریشه‌یابی شده، تا حد ممکن راه‌حل‌های مقابله با آن ارائه شود.

دریاف فایل مقاله (۵۳۷ کیلوبایت)

ارجاع:

صفایی، سید حسین و محمود کاظمی. آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌. مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 2 (1393): ۶۸۴ـ۶۴۹. http://jcl.ut.ac.ir/article_52959_5.html.

پرینت

اعلام نتايج اوليه آزمون دكتري سال 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

پرینت

آموخته‌های پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری ۱۳۹۵ رشته حقوق از این آزمون

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

روی صحبتم با شماست؛ افراد خوشحال!

داوطلبان آزمون دکتری ۱۳۹۵ از شما انتظار دارند که زکات موفقیت خویش را نقداً! پرداخت کنید. این امر در درخواست‌های ارسالی به بنده بارها تکرار شده است. به همین دلیل، این پست ارائه شد.

اگر قریب به یکسال به عقب برگردیم، مشاهده می‌کنیم که شما نیز همین درخواست را در آن زمان مطرح کرده بودید؛ خواه در این سایت، خواه در جایی دیگر.

از این رو ضمن عرض تبریک خدمت داوطلبان محترم آزمون دکتری ۱۳۹۴ و آزمونهای پیشین، از بزرگواران خواهش می کنم آموخته‌های خود را از آزمون دکتری در این قسمت بیان کنند.

بنابراین کسانی که مایل به همکاری در این زمینه هستند، لطفاً اطلاعاتی از قبیل رتبه، معدل، تجربه روز مصاحبه، مدت زمان مطالعه جهت آمادگی در آزمون، رزومه، منابع مطالعه شده و هرآنچه که برای داوطلبان سال آینده مفید خواهد بود را در قسمت نظرات همین مطلب درج کنند.

گمان می‌کنم دعای خیر داوطلبان، پاداش خوبی برای شما باشد. در این میان، از دوستان نزدیک نیز، خود بنده انتظار مشارکت دارم.

در صورتی که تمایل دارید در پستی جداگانه مطلب شما مطرح شود، متذکر شوید.

پرینت

گزارش تصویری نشست هشتاد و دوم تازه‌های علوم جنایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط